اعتراض رفتگران به پوسترهای تبلیغاتی انتخابات

اعتراض رفتگران به پوسترهای تبلیغاتی انتخابات

متاسفانه رفتگران عزیز و محترم خواه یا ناخواه قربانی انتخابات می شوند و حجم کارهای آنها با پوسترهای تبلیغاتی که کف خیابانها را بعضا سفید پوش می کند بیش از پیش می شود. این...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي