X بستن تبليغات
مرکز ترجمه گهر

اطلاعیه داوطلبان استخدام شرکت برق منطقه ای باختر

کلیه داوطلبان سه برابر ظرفیت آزمون مورخ ۱۰/۱۲/۹۱و۱۱/۱۲/۹۱ شرکت برق منطقه ای باخترکه نسبت به تطبیق مدارک اقدام نموده اند می بایست در روز مصاحبه با همراه داشتن مدارک زیر جهت تشکیل پرونده...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي