یک گجت جدید که کارهای مهم را یادآوری می کند

یک گجت جدید که کارهای مهم را یادآوری می کند

یک گجت جدید که کارهای مهم را یادآوری می کند در روزهای پرمشغله امروزی، چندان دور از انتظار نیست که انجام برخی از کارها را فراموش کنیم. گجت جدیدی با نام Ditto ساخته شده...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي