بازداشت دختر وزیر سابق به دلیل بدهی میلیاردی و احتکار دارو

بازداشت دختر وزیر سابق به دلیل بدهی میلیاردی و احتکار دارو

دختر وزیر سابق به دلیل احتکار دارو در کرج و همچنین بدهی میلیاردی به شبکه دارویی کشور بازداشت شد. ماجرای بازداشت دختر وزیر سابق یک منبع آگاه از بازداشت « ش.ن »دختر یکی از...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي