بالاخره فاز سوم یارانه ها سال ۹۴ اجرا می شود؟

بالاخره فاز سوم یارانه ها سال ۹۴ اجرا می شود؟

بالاخره فاز سوم یارانه ها سال ۹۴ اجرا می شود؟ پیشنهاد دولت اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست بلکه دولت معتقد است که همان روال گذشته در سال آینده ادامه پیدا کند. به...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي