آیا فال و طالع بینی درست است؟

آیا فال و طالع بینی درست است؟

اگر اهل فال و طالع بینی هستید، به نظر شما آیا این کار دست است؟ رفع این ابهامات و روشن شدن نحوه تفال زدن مقدمه ای خواهد بود برای پرداختن به موضوع اصلی صحبت...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي