درخواست جواد یساری از مسئولین

درخواست جواد یساری از مسئولین

جواد یساری که بر خلاف خواننده های دیگر به خارج کشور مهاجرت نکرد ، در حالی که همچنان دوران ممنوع الفعالیتی خود را طی می کند درخواست کرد که اجازه دهند در چارچوب قوانین...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي