درمان قوز کمر

درمان قوز کمر

درمان قوز کمر پشت خمیدگی ستون فقرات است که موجب می‌شود قسمت بالای پشت بدن گردتر از حالت طبیعی به نظر رسد در اصطلاح کیفوز،گوژ پشتی یا قوز کمر گویند. اگر خمیدگی ستون فقرات از ۶۰ درجه بیشتر...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي