ثبت نام پتروشیمی میاندواب

ثبت نام پتروشیمی میاندواب

شرک پتروشیمی میاندواب افراد واجد شرایط را با شرط قبولی در آزمون استخدامی ، استخدام می کند. برنامه زمانبندی و تاریخ های مهم اجرایی از ۹۷/۰۱/۲۶ الی ۹۷/۰۲/۱۳ ثبت نام در سامانه الکترونیکی و اخذ کد رهگیری ۹۷/۰۲/۱۶ الی ۹۷/۰۲/۱۹...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي