دستگیر شدن آزاده نامداری پس از بازگشت به ایران صحت دارد ؟

دستگیر شدن آزاده نامداری پس از بازگشت به ایران صحت دارد ؟

خبرهایی حاکی از بازداشت آزاده نامداری هنگام ورود به کشور در فرودگاه امام خمینی منتشر شده است. در ادامه بخشی از صحبت های این خبرگزاری را منتشر کرده ایم خبر پناهنده شدن آزاده نامداری...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي