X بستن تبليغات
مرکز ترجمه گهر
آیا آدمخواری هنوز هم وجود دارد؟

آیا آدمخواری هنوز هم وجود دارد؟

همانطور که می دانید در مورد آدمخواری داستان ها و یا شاید هم افسانه های زیادی وجود دارد که برخی از شواهد و قرائن نشان می دهد که آدمخواری واقعا وجود داشته است. اما ...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي