عکس ساختمان وزارت نیرو پس از آتش سوزی + آدرس

عکس ساختمان وزارت نیرو پس از آتش سوزی + آدرس

ساختمان وزارت نیرو که در اصل ساختمان حرارتی وزارت نیرو می باشد روز گذشته در طبقه منفی ۴ دچار حریق شد و تاکنون این آتش بدلیل اینک در طبقات منفی می باشد هنوز مهار...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي