دسته بندی : روانشناسی

1216

۰

تاثیرات شگفت انگیز شاد بودن در زندگی

ترس، اضطراب و استرس را در خود از بین می‌برید نمی‌توانید در عین حال شاد و افسرده باشید. این غیرممکن است. وقتی تصمیم می‌گیرید درون خودتان مثبت باشید، منفی‌ها...

745

۰

کمرویی را با این نکات مهار کنید

چه کار کنم؟ وقتی کسی مرا با حرفهایش ناراحت می‌کند نمی‌توانم ناراحتش کنم؛ کمرو هستم و به نظر خودم زیاد ملاحظه دیگران را می‌کنم. به جایش خودم را خیلی...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي