3 دقیقه ماساژپس ازمدرسه کودکان راشاداب می‌کند

تاريخ : 16 آذر

 خبرگزاری فارس:صفرمحمدیان کارشناس حرکات اصلاحی ورزشی بااشاره به اینکه نشستن زیاددانش‌آموزان دردوران دبستان وپیش‌دبستانی صحیح نیست

3 دقیقه ماساژپس ازمدرسه کودکان راشاداب می‌کند, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

گفت:یکی ازبدترین روشهاکه باعث آسیب کودکان وبخصوص دانش‌آموزان مقاطع دبستان وپیش دبستانی می‌شودنشستن آنان به مدت طولانی است،براین اساس والدین می‌توانندبا۳ دقیقه ماساژپس ازبازگشت کودکان ازمدرسه شادابی وتجدیدانرژی رابرای آنان فراهم کنند.

 

مادران دراین زمینه پس ازبازگشت فرزندشان ازمدرسه آنهارابه روی شکم خوابانده وباکف دست شانه،پشت،بازوها،کمرودرنهایت پاهای آنان رابه مدت ۳ دقیقه ماساژدهندکه این روش می‌تواندگردش خون دراندام‌های آنان راافزایش دهدکه این مسئله باعث شادابی وتجدیدانرژی کودک می‌شود.

 

براین اساس پمادهای موضعی که دربرخی مواقع برای اندام‌های بدن استفاده می‌شودبرای افزایش گردش خون دراندام مربوطه است ومی‌توان باانجام ماساژبه مدت کوتاهی گردش خون رادراندام‌های کودک افزایش داد. ترشح غددوتقویت مفاصل ازدیگرفوایدانجام ماساژاست که می‌توان به صورت بسیارساده والدین آنراباکف دست پس ازبازگشت دانش‌آموزبه خانه برای کودک انجام دهند.

 

انجام اینگونه ماساژ‌هابرای دانش‌آموزانی که ساعت‌هادرحالت ساکن درمدرسه نشسته‌اندمی‌تواندباعث افزایش انرژی،شادابی وسرحال شدن کودک شود.

 

 

گردآوری: گروه سلامت گهر

By: امین زارعی

 

 

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي