چند درصد مردم تمایل به شرکت در انتخابات 1400 دارند

روابط عمومی ایسپا (مرکز افکار سنجی دانشجویان ) نتایج نظرسنجی مردمی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 1400 را به شرح زیر اعلام کرده است.

نتایج نظرسنجی مردمی برای شرکت در انتخابات 1400

چند درصد مردم تمایل به شرکت در انتخابات 1400 دارند

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران اعلام کرد:

۳۴.۳ درصد ساکنان مراکز استان‌ها، ۴۲.۸ درصد ساکنان سایر شهرها و ۵۹.۲ درصد ساکنان روستاها گفته‌اند قطعاً در انتخابات شرکت خواهند کرد.

چند درصد مردم تمایل به شرکت در انتخابات 1400 دارند

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) موج پنجم نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری را با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور و اندازه نمونه ۱۵۵۳ از طریق مصاحبه تلفنی در تاریخ ۱۸ الی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ اجرا کرده است.

مشخصات پاسخگویان

۴۹.۹ درصد پاسخگویان را مردان و ۵۱.۱ درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین ۲۶.۶ درصد پاسخ گویان در بازه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، ۴۶.۹ درصد در سنین ۳۰ تا ۴۹ سال و ۲۶.۵ درصد در بازه ۵۰ سال و بالاتر بودند. ۶۵ درصد پاسخگویان این نظرسنجی میزان تحصیلات خود را غیر دانشگاهی و ۳۵ درصد دانشگاهی اعلام کرده‌اند. همچنین ۶۹.۶ درصد پاسخگویان را افراد متاهل و ۲۳.۹ درصد آنها را افراد مجرد تشکیل داده‌اند.

۳۸.۱ درصد پاسخگویان این نظرسنجی در مراکز استانها ۳۶ درصد در سایر شهرها و ۲۵.۹ درصد در روستاها سکونت داشتند. پراکندگی جغرافیایی جمعیت نمونه ۳۱۰ شهرستان و روستاهای تابعه آن را در بر می گیرد. نرخ پاسخ در این طرح نیز ۶۵ درصد بوده که این میزان نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ نفر ۶۵ نفر به درخواست پرسشگران برای مصاحبه پاسخ مثبت دادند.

 

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه