یک تبلیغ فوق العاده جالب/عکس

عصر ایران:سعی کنید به تصاویر تبلیغاتی زیر با دقت توجه کنید و نکته های آنرا متوجه شوید:

یک تبلیغ فوق العاده جالب/عکس

یک تبلیغ فوق العاده جالب/عکس

یک تبلیغ فوق العاده جالب/عکس

در تصویر اول زن 6 انگشت دارد.
در تصویر دوم دست زن روی شانه مرد اضافه است.
در تصویر سوم مرد یک گوش ندارد.

این تبلیغ سعی بر این دارد که بگوید یک دندان کثیف حتی بیشتر از نقص عضو مشخص از نظر مردم قابل دیدن است.

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه