گمرک و حقوق گمرکی چیست ؟

گمرک یکی از سازمان های دولتی ایران است. این سازمان نیز مانند دیگر سازمان های دولتی، دارای حقوق و قوانین خاصی است که همه افراد موظف به رعایت آن ها می باشند. اگر می خواهید بدانید حقوق گمرکی چیست این بخش گهر را بخوانید. در ادامه مطالبی در مورد گمرک و حقوق گمرکی و حقوق گمرک می خوانید.

گمرک و حقوق گمرکی چیست ؟

گمرک و حقوق گمرکی چیست ؟

حقوق گمرکی چیست

وجوهی كه در گمرك از كالاهای وارداتی دریافت می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌شود.

حقوق و عوارض توسط گمرك وصول می‌شود ولی هزینه‌ها توسط سازمان‌های ارائه‌كننده خدمت مثل سازمان بنادر در بنادر، انبارهای عمومی در گمركات داخلی و سازمان ملی استاندارد وصول می‌گردد. حقوق ورودی كه در بند (ح) ماده یك قانون امور گمركی تعریف شده شامل دو قسمت است:

1 ـ حقوق گمركی (كه برای همه كالاها 4 درصد است و توسط مجلس وضع شده است).

2 ـ سود بازرگانی كه توسط دولت تعیین می‌شود.

البته مالیات‌ها و عوارض دیگر از جمله 8 درصد از مالیات ارزش افزوده، 4 درصد از كالاهای فرهنگی، 5 درصد از مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی به عنوان هلال احمر نیز از واردات انواع كالاها و به تناسب نوع و حجم كالا دریافت می‌شود.

وجوهي است كه طبق قانون  امورگمرگي وبه ميزان مندرج درجدول تعرفه گمرگي به واردات قطعي تعلق مي گيرد.


حقوق گمرگي ماهيتا” از انواع مالياتهاي غير مستقيم است كه طبق قانون امور گمرگي مصوب 30/3/1350 وآئين نامه اجرائي آن تنها از واردات قطعي دريافت مي گردد. بعلاوه برخي اقلام واردات قطعي نيز طبق قانون درمواردي از پرداخت حقوق گمرگي معافند. اين معافيت عمدتا” يا مربوط به خودكالا يا مربوط به موسسات ومقاماتي است كه كالا به آنها تعلق دارد.

طبق قانون امور گمرگي ، حقوق گمرگي بموجب جدول تعرفه گمرگي تعيين مي شود. درواقع جدول تعرفه گمرگي دستورالعملي است قانوني براي تعيين ماخذ حقوق گمرگي كه درآن اقلام عمده كالاها تعيين وماخذ دريافت حقوق گمرگي دربرابر هريك ازآن اقلام معلوم شده است .

وضع حقوق گمرگي درمورد كالاهاي وارداتي مي تواند به منظور تامين مالي انجام گيرد كه دراين صورت بايد كالاهاي منتخب براي تحميل اين حقوق از انواع كالاهاي داراي مصرف عامه بوده ، تقاضاي آن كم كشش ونرخ حقوق گمرگي وضع شده ، متناسب ترين نرخها ونه بيشترينشان باشد.

حقوق گمرگي ممكن است به قصد حمايت ازمحصولات مشابه يا جانشين داخلي كالاي وارداتي برقرار گردد. ازاين روش درمواردي استفاده بعمل مي آيد كه محصول جانشين داخلي توان رقابت با كالاي وارداتي را ندارد. دراين حالت كمترين ميزان حقوق گمرگي وضع شده ، تفاوت قيمت تمام شده كالا درداخل وقيمت كالاي مشابه وارداتي است.

اگر وضع حقوق گمرگي درمورد كالاي وارداتي به هدف كاهش مصرف آن كالا باشد ، دراين صورت بايد به ميزاني برقرار شود كه قيمت كالا پس از وضع حقوق گمرگي ، درسطحي فوق قدرت خريد اكثريت مصرف كنندگان قرار گيرد.

گاه منظور از وضع حقوق گمرگي نه تامين مالي ، ونه حمايت از محصولات مشابه يا جانشين داخلي است ، بلكه هدف آنست كه متقاضي به جاي يك كالا، كالاي ديگري را خواستار شود يا بجاي مبادله با يك كشور معين به كشور ديگري روي آورد.

هرچند غالبا” كالاهاي وارداتي مشمول حقوق گمرگي قرار مي گيرند ، ولي دربعضي كشورها ممكن است ازبرخي اقلام صادراتي اين حقوق دريافت شود. دراين حالت هدف از وضع حقوق گمرگي مي تواند تحديد صادرات جهت برآوردن نيازمنديهاي داخلي ، تامين هدفهاي مالي يا دستيابي به تعادل اقتصادي باشد.

سرانجام بايد خاطرنشان ساخت كه درروابط بازرگاني بين المللي معمولا” به معناي انواع تحميلات مالي كه به هنگام عبور كالا از مرز به آن باز مي شود ، بكار مي رود . بنابراين حقوق گمرگي ، سود بازرگاني ، عوارض وهزينه هاي گمرگي وساير مالياتهاي دريافتي جزء آن بشمار مي روند .

تعرفه گمرکی چیست ؟ 

کاربرد آن در ترخیص کالا چه اهمیتی دارد؟

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .

تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

معانی تعرفه گمرکی

در اصطلاح تعرفه دو معنا در ذهن به وجود می آورد.

1.معنای عام تعرفه گمرکی

که به صورت اشتباه در بین تعدادی از صاحبان کالا و ترخیص کاران ترویج پیدا کرده و آن این است که مثلا می گویند تعرفه ی اتوی برقی چند درصد می باشد که منظور ماخذ حقوق ورودی آن کالا می باشد که در روبروی کتاب تعرفه گمرکی آورده شده است که در پاسخ می گویند 26 درصد

2.معنای خاص تعرفه گمرکی

در این معنا تعرفه گمرکی به عنوان یک ردیف و یا شماره تعرفه کالا که در نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده(HS) می باشد که البته کتاب تعرفه مورد استفاده در کشور ایران بر مبنای نمانکلاتور ترجمه شده است و برای هر ردیف کالا یک عددی را به عنوان ماخذ حقوق ورودی ذکر و تعریف گردیده است.

به عنوان مثال: می گویند تعرفه اتوی برقی چیست؟ یا تعرفه گمرکی گوشی

که در اینجا با ذکر شماره 8 رقمی که مربوط به آن کالا می باشد ،پاسخ داده می شود.به عنوان مثال تعرفه ی اتوی برقی 85164000

در اینجا ذکر یک نکته حائز اهمیت می باشد.

ارقام تعرفه گمرکی از سمت چپ به راست دورقم دو رقم باید خوانده شود .به عنوان مثال تعرفه گمرکی اتوی برقی بشرح زیر خوانده می شود:

هشتادو پنج، شانزده، چهل، دوتا صفر

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه