گزارش تصویری از جایزه امی

گزارش تصویری از جایزه امی

 گون استفانی

گزارش تصویری از جایزه امی

گزارش تصویری از جایزه امی

هایدن پانتیر

گزارش تصویری از جایزه امی

هایدی کلوم

گزارش تصویری از جایزه امی

گزارش تصویری از جایزه امی

جولیان هوگ

گزارش تصویری از جایزه امی

جولیا رابرتز

گزارش تصویری از جایزه امی

گزارش تصویری از جایزه امی

سارا هایلند

گزارش تصویری از جایزه امی

گزارش تصویری از جایزه امی

سوفیا ورگادا

گزارش تصویری از جایزه امی

گزارش تصویری از جایزه امی

 منبع: ستاره ها

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند