گریه پیام صادقیان در شبکه دو / عکس

گریه پیام صادقیان در شبکه دو / عکس

گریه پیام صادقیان در شبکه دو / عکس

پیام صادقیان كه به برنامه خط قرمز دعوت شده بود، هنگام پخش تصاویری از پدرش حسابی گریه كرد.
پیام صادقیان به یاد حسن صادقیان اشک ریخت

گریه پیام صادقیان در شبکه دو / عکس
در لحظات پخش تصاویری در خصوص حسن صادقیان فرزند او به شدت گریه كرد
گریه پیام صادقیان در شبکه دو / عکس
در لحظات پخش تصاویری در خصوص حسن صادقیان فرزند او به شدت گریه كرد

روایت پسر از حادثه تلخ برای زندگی پدر:«  پدرم در یک بازی در آذربایجان به شدت مصدوم شد. تکل بدی روی پایش زدند و با همان تکل قطع نخاع شد . او با همان حادثه جان باخت درحالی که در 10 سالگی من 80 درصد از قابلیت های حرکتی اش را از دست داده بود.»

پیام در تلویزیون داشت از آن بی مهری ها می گفت:«من بچه تبریزم. دوست دارم برای تیم شهرم بازی کنم اما به چه امید؟ با پدرم حسن صادقیان چه کردند>؟ در آن زمان چه کمکی به پدرم کردند؟ فردا پیام صادقیان هم اتفاقی برایش بیفتد همان خواهد شد!»

دی اسپورت

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه