کار این زن کشتن پشه است!! / عکس

کار این زن  کشتن پشه است!! / عکس

8 ساعت از 7 روز هفته در طی 14 سال این خانم روزی 1000 پشه کشته است!

کار این زن  کشتن پشه است!! / عکس
یک زن چینی پس از بازنشستگی برای خود کاری جالب تراشیده است. ظاهرا او با این کار هم خودش را سرگرم می کند و هم همشهریانش را!

کار این زن  کشتن پشه است!! / عکس

این زن که ساکن شهر هانگزو است، حدودا روزی هزار پشه را می کشد و گاهی برای اطمینان از انجام درست کار با خود یک سطل زباله حمل می کند.
این زن که با تحسین رسانه های چینی روبرو شده است، می گوید دلم می خواست کاری بکنم که برای جامعه مفید باشد و بهتر از این، کاری نیافتم!
شاید کار این خانم چینی ما را به یاد این سخن سعدی بیندازد که: به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل!

منبع : rouzegareno.ir

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه