پیام تبریک کریسمس به انگلیسی

پیام تبریک کریسمس به انگلیسی

همزمان با زاد روز مسیح در تقویم میلادی جشن بزرگی بنام کریسمس در کشورهای جهان برگزار می شود.پیام تبریک کریسمس به زبان انگلیسی و معنی فارسی آن را در زیر برای شما عزیزان منتشر کرده ایم.

تاریخ کریسمس 2023

یکشنبه 11 دی 1401 شمسی مصادف با 31 دسامبر 2022 میلادی

A. silent night, a. star above, wishing you a. Christmas full of joy and love.

*یک شب ساکت، یک ستاره بالای سرتان، برایتان آرزو می‌کنم یک کریسمس پر از شادی و عشق.

It’s Christmas and I. just wanted to thank you for all that you do. Best Xmas wishes!* این کریسمس است و من فقط می‌خواستم از همه آنچه که برایم انجام می‌دهی، تشکر کنم. بهترین آرزوی کریسمس را از من بپذیر!

متن تبریک کریسمس به انگلیسی

This Christmas wish is sent to you in the hopes that all your dreams come true. Merry Christmas and happy holidays!

* این آرزوی کریسمس است که امید‌ها در تمام رویا‌های شما برآورده شود و به حقیقت بپیوندد. کریسمس مبارک و تعطیلات خوش باد!

I. wish I. could be there with you for Christmas, but I. am there with you in heart.* من آرزو می کردم که برای کریسمس با شما باشم، اما من در آنجا با شما هستم در قلب شما.

پیام تبریک کریسمس 2022

Faith makes all things possible, hope makes all things work out well, love makes all things beautiful. May you have all three this Christmas.* ایمان همه چیز را ممکن می‌سازد، امید باعث می‌شود همه چیز به خوبی کار کند و عشق باعث زیبایی همه چیز می‌شود.

When I woke up this morning I was excited.
Christmas is here and I will see you today.
For so much long I prayed and waited.
I decided to text you because I want to say,
I love you and wish you a Merry Christmas!

وقتی این صبح بیدار شدم هیجان زده شدم
کریسمس اینجاست و امروز شما را میبینم
برای مدت طولانی دعا کردم و منتظرش بودم
من تصمیم گرفتم به شما متن بزنم چون می خواهم بگویم
من عاشق تو هستم و به کریسمس مبارک امیدوارم

 متن زیبا برای کریسمس تبریک کریسمس تبریک کریسمس به انگلیسی کارت کریسمس کریسمس به انگلیسی

Warmest thoughts and best wishes for a wonderful Christmas and a Happy New Year. May peace, love, and prosperity follow you always.

گرم ترین افکار و بهترین آرزوها برای کریسمس عالی و سال نو مبارک. امیدواریم که صلح، عشق و رفاه همیشه شما را پیروی کنند.

 تبریک کریسمس به انگلیسی با ترجمه فارسی تبریک کریسمس با تصویر

May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill. And may the year ahead be full of contentment and joy. Have a Merry Christmas and we look forward to seeing you in 2021.

ممکن است کریسمس برای شما با لحظات عشق، خنده و حسن نیت باشد. و ممکن است سال آینده پر از رضایت و شادی باشد. کریسمس مبارک و ما منتظر دیدن شما در سال 2022 هستیم.

Warmest thoughts and best wishes for a wonderful Christmas and a Happy New Year. May peace, love, and prosperity follow you always.

گرم ترین افکار و بهترین آرزوها برای کریسمس عالی و سال نو مبارک. امیدواریم که صلح، عشق و رفاه همیشه شما را پیروی کنند.

 تبریک کریسمس به انگلیسی 

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه