پلیس مزدک میرزایی را از ورزشگاه بیرون کرد

پلیس مزدک میرزایی را از ورزشگاه بیرون کرد

در جریان دیدار تیم‌های ایران و بوسنی و در بین دو نیمه پلیس به داخل ورزشگاه آمده و مزدک میرزایی را از ورزشگاه بیرون کرد.

پلیس مزدک میرزایی را از ورزشگاه بیرون کرد

نکته قابل توجه اینکه مزدک میرزایی هم آی دی کارت داشت و هم بلیت این دیدار را، اما چون باکس مخصوص برای گزارش این دیدار خریداری نشده بود، اجازه گزارش مستقیم از برزیل را پیدا نکرده و حق گزارش را پیدا نکرد.

منبع:farsnews.com

 

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند