یک مناسبت عجیب و خنده دار در تقویم ؛ عکس

شرکت پرسی گاز ایران حسابی خودشان را در تقویمشان تحویل گرفته اند و انتخاب مدیر عامل را به عنوان نایب رئیسه هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع ( هوفففف چه سمت طولانی 🙂  ) به عنوان یک مناسبت درج کرده اند!

یک مناسبت عجیب و خنده دار در تقویم ؛ عکس

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه