مقدار هدیه سالانه نمایندگان چقدر است؟

کارت های هدیه و مبالغی که از سوی تامین اجتماعی، مجلس، بهزیستی، هلال احمر و کمیته امداد به دست نمایندگان می رسد اگر حتی برای مراجعان نماینده ها در شهرستان هم هزینه شده باشد، می تواند دستاویزی برای انتخابات مجلس باشد تا نمایندگان از طریق این هدایا در آستانه هر دوره از انتخابات برای خود رای جمع کنند که ایراد قانونی دارد.

پس لرزه های هدایایی که از سوی سازمان تامین اجتماعی به 37 نماینده و به روایتی دیگر به 150 نماینده داده است ادامه دارد و از قضا هر روز هم شاخ و برگی به این هدایا افزوده می شود. سعید مرتضوی رییس سابق سازمان تامین اجتماعی حاضر نیست نام نمایندگان را افشا کند، حمید رسایی عضو جبهه پایداری مجلس می گوید که کمیته امداد، سازمان بهزیستی، هلال احمر و تأمین اجتماعی مبالغ ناچیزی را در اختیار نماینده‌ها می‌گذارند و نماینده‌ها در مراجعانی دارند به خصوص در شهرستان‌ها به مراجعین کمکهایی می کنند. محمدرضا باهنر در تکمیل توضیحات رسایی می گوید که مجلس هم کمک هایی را در اختیار نماینده ها قرار می هد.

مقدار هدیه سالانه نمایندگان چقدر است؟

باهنر با اشاره به این نکته که در این میان باید بین سوءاستفاده و کارهایی که قانونی انجام شده است و معمول بوده ،تفاوت قائل شد و این دو را با هم خلط نکرد، افزود: من در همین جا می‌گویم که در سال 92 مبلغی که به هر کدام از نمایندگان در ماه برای کمک به مراجعان پرداخت شده است، در حدود 300 هزار تومان بوده است. او می گوید که نمایندگان مجلس چند برابر این مبلغ را برای کمک به مراجعان هزینه می‌کنند و طبیعی است که این 300 هزار تومان در مدت بسیار کوتاهی به اتمام می‌رسد.

از میزان کمک های کمیته امداد، سازمان بهزیستی و هلال احمر که رسایی به آن ها اشاره کرده است رقمی در دست نیست اما براساس گزارش تحقیق و تفحصی از سازمان تامین اجتماعی منتشر شده است 37 نماینده مجلس در اردیبهشت ماه جمعا یک میلیارد و 335 میلیون ریال (133 میلیون و 500 هزار تومان) از سازمان تامین اجتماعی مبالغی را به عنوان هدیه دریافت کرده اند. این هدیه برای هر کدام از 37 نماینده چیزی نزدیک به 3 میلیون 600 هزارتومان می شود. مدافعان دریافت هدایا می گویند که نمانیدگان این هدایا را برای مراجعان خود در شهرستان ها هزینه کرده اند.

براساس گفته باهنر هر نماینده ماهیانه 300 هزارتومان از مجلس هدیه می گیرد که به طور سالانه این رقم برای هر نماینده همان 3 میلیون و 600 هزار تومان می شود. اگر تعداد 290 نماینده را برای مجلس در نظر بگیریم مجلس سالانه یک میلیارد و 44 میلیون تومان به عنوان هدیه به کل نمایندگان می پردازد.

این کارت های هدیه و این مبالغ که از سوی تامین اجتماعی، مجلس، بهزیستی، هلال احمر و کمیته امداد به دست نمایندگان می رسد اگر حتی برای مراجعان نماینده ها در شهرستان هم هزینه شده باشد، می تواند دستاویزی برای انتخابات مجلس باشد تا نمایندگان از طریق این هدایا در آستانه هر دوره از انتخابات برای خود رای جمع کنند که ایراد قانونی دارد.

از سوی دیگر در سازوکار نظارتی داخل مجلس نیز، کمیته نظارت مجلس بر نمایندگان دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی با هر عنوان توسط نماینده را ممنوع می داند و برای نماینده دریافت کننده هدیه مجازات هایی تعیین می کند. از همین رو و براساس همین سازوکار نظارتی است که احمد توکلی نماینده مردم تهران در جلسه علنی روز چهارشنبه برخلاف باهنر و رسایی که از نمایندگانی که از تامین اجتماعی هدیه گرفته اند دفاع کردند، او از همان نمایندگان خواست خود را به کمیته نظارت مجلس بر نمایندگان معرفی کنند.

براساس ایین نامه کمیته نظارت مجلس بر نمایندگان که بنا به توصیه رهبر معظم انقلاب در مجلس هشتم شکل گرفت برای نمایندگانی که هدیه نقدی ی غیرنقدی با هر عنوانی می گیرند مجازات های زیر تعیین شده است:

الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب- تذکر کتبی با درج در پرونده

ج- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلفات

د- کسر حقوق از یک ماه تا یکسال به میزان یک دوم

ه- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص

و- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیونها

ز- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس

 

منبع: مهر

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه