ماجرای حضور خاتمی در دانشگاه شهید بهشتی (+توضیحات دفتر خاتمی)

ماجرای حضور خاتمی در دانشگاه شهید بهشتی (+توضیحات دفتر خاتمی)

روابط عمومي دفتر رييس‌جمهور اسبق ايران تاكيد كرد كه هيچ‌گونه برخوردي از ناحيه تيم حفاظتي خاتمي با دانشجويان در پي حضور وي در دانشگاه شهيد بهشتي صورت نگرفته است.

در پي برخي خبرسازي‌ها درباره برخورد تيم حفاظتي سيد محمد خاتمي با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي، روابط عمومي دفتر رييس‌جمهور اسبق ايران تاكيد كرد كه هيچ‌گونه برخوردي از ناحيه تيم حفاظتي خاتمي با دانشجويان در پي حضور وي در دانشگاه شهيد بهشتي صورت نگرفته است.

ماجرای حضور خاتمی در دانشگاه شهید بهشتی (+توضیحات دفتر خاتمی)

به گزارش ايسنا، سيد محمد خاتمي رييس‌جمهور اسبق كشورمان عصر ديروز به جهت حضور در مجلس بزرگداشت پدر همسر خود كه از سوي رييس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد در اين دانشگاه حضور يافت كه به دنبال آن سايت بسيج دانشجويي مدعي برخورد فيزيكي تيم حفاظت خاتمي با دانشجويان معترض به حضور وي در اين دانشگاه شد.

بر اساس آنچه روابط عمومي دفتر سيد محمد خاتمي اعلام كرده حضور خاتمي در دانشگاه شهيد بهشتي براي حضور در مراسم بزرگداشت مرحوم دكتر صادقي (پدر همسر خاتمي) كه خود آن فقيد سال‌هاي متمادي از اساتيد اين دانشگاه بوده است، بود و با استقبال دانشجويان و اساتيد دانشگاه همراه شد و تنها در اواخر مراسم يك دانشجو به حضور خاتمي در دانشگاه اعتراض كرد كه واكنش منفي گسترده دانشجويان به اين اعتراض، باعث سكوت وي شد.

روابط عمومي دفتر سيد محمد خاتمي همچنين تصريح كرد كه مراسم حضور خاتمي در دانشگاه شهيد بهشتي بر خلاف آنچه برخي سعي در القاي آن دارند با واكنش مخالف دانشجويان همراه نبود و حتي آنها از اين حضور استقبال كردند و بر اين مبنا كوچك‌ترين برخورد فيزيكي بين دانشجويان و تيم حفاظت خاتمي رخ نداد و شعاري نيز عليه رييس‌جمهور اسبق كشورمان مطرح نشد.

منبع:isna.ir

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه