مطالب پيشنهادي

لیست قیمت آهن آلات مرداد ۹۷

تاريخ : 11 آگوست
بازديد : 3937

با افزایش قیمت ارز در کشور قیمت آهن آلان به طور چشمگیری افزایش یافته که به واسطه آن قیمت خرید مسکن و همچنین اجاره بها هم افزایش یافته است.

 

لیست قیمت آهن آلات دی ۹۹

لیست قیمت آهن آلات مرداد ۹۷, جدید 1400 -گهر

لیست قیمت آهن آلات مرداد ۹۷

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۵۷۷,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۷۵۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۸۰۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۹۸۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۱,۲۶۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۱,۴۱۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱,۶۳۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۹۴۰,۰۰۰
  هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۲,۵۴۵,۰۰۰

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۴,۸۵۰
  هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۴,۵۰۰
  هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۴,۳۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۴,۳۵۰
  هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۴,۴۷۰
  هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۴,۴۷۰
  هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۴,۴۷۰
  هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۴,۴۷۰
  هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۴,۴۷۰
  هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۴,۴۷۰
  هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۴,۴۷۰
  هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۴,۵۰۰

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲٫۴۴ ۴,۹۶۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی شاخه ۴٫۵ ۵,۰۶۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی شاخه ۵٫۵ ۵,۰۲۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی شاخه ۶٫۵ ۵,۰۲۰
  هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی ۷ ۵,۰۷۰
  هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۵,۰۷۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ ایرانی شاخه ۹٫۵ ۵,۱۲۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۴,۹۶۰
  هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۴,۹۶۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۴,۹۶۰
  هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۴,۹۶۰
  هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۵,۰۴۰
  هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۵,۰۴۰
  هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۴,۹۶۰
ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۴,۶۲۰
  هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۴,۴۳۰
  هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۴,۴۳۰
  هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۴,۴۳۰
  هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۴,۵۷۰
  هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۴,۵۷۰
  هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۴,۸۳۰
  هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۴,۸۳۰
صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۳,۹۰۰
  هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۳,۹۰۰
  هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۳,۹۰۰
  هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۳,۹۰۰
  هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۴,۱۸۰
  هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۴,۱۸۰
نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۴,۴۵۰
  هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۴,۴۵۰
  هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۴,۴۵۰
  هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۴,۴۵۰
  هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۴,۴۵۰
  هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۴,۴۵۰
  هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۴,۴۵۰
ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۵,۰۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۲۰ ۴,۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۹۰ ۴,۴۰۰
  هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۳۶۰ ۳,۸۷۰
  هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۴۳۵ ۳,۸۷۰
  هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۵۸۰ ۳,۸۷۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۷۲۰ ۳,۸۷۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۸۶۵ ۳,۸۷۰
  هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۱۰۸۰ ۳,۸۷۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶×۱/۵ ۱۴۴۵ ۴,۲۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶×۱/۵ ۱۸۰۵ ۴,۲۵۰
  هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶×۱/۵ ۲۱۶۵ ۴,۲۵۰
تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو تسمه ۲۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۴,۳۰۰
  هر کیلو تسمه ۲۵×۵ ایرانی ۱۲ متری ۴,۳۰۰
  هر کیلو تسمه ۳۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۴,۳۰۰
  هر کیلو تسمه ۴۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۴,۳۰۰
  هر کیلو تسمه ۵۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۴,۳۰۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۷,۸۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۶,۴۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۶,۱۵۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۶,۱۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۶,۱۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۷,۱۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۶,۰۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۶,۰۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۶,۰۰۰
  هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۷,۰۰۰

 

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي