مطالب پيشنهادي

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس

دسته بندي : قیمت سرا
تاريخ : 25 آذر
بازديد : 5492

سینک ظرفشویی لگنی است که معمولاً در آشپزخانه کار گذاشته می‌شود و ظرف‌ها و مواد غذایی را در آن می‌شویند. لگن ظرفشویی از موادی مانند فولاد ضدزنگ، فلزهای لعاب‌داده، کامپوزیت، فایبرگلاس، سرامیک و آلیاژهای مسی ساخته می‌شود.

در فارسی به ظرف‌شویی سینک هم می‌گویند. سینک از انگلیسی به فارسی آمده. در انگلیسی هم به ظرف‌شویی و هم به روشویی sink می‌گویند. البته در انگلیسی هر کدام از این سازه‌ها نام‌های دیگری نیز دارند.

 لگنی است که معمولاً در آشپزخانه کار گذاشته می‌شود و ظرف‌ها و مواد غذایی را در آن می‌شویند. لگن ظرفشویی از موادی مانند فولاد ضدزنگ، فلزهای لعاب‌داده، کامپوزیت، فایبرگلاس، سرامیک و آلیاژهای مسی ساخته می‌شود

در فارسی به ظرف‌شویی سینک هم می‌گویند. سینک از انگلیسی به فارسی آمده. در انگلیسی هم به ظرف‌شویی و هم به روشویی sink می‌گویند. البته در انگلیسی هر کدام از این سازه‌ها نام‌های دیگری نیز دارند.

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی Steel Alborz 725‎

۳۶۹,۰۰۰ تومان
۳۳۱,۰۰۰  تا  ۳۹۲,۰۰۰

 

 

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی استیل البرز Steel Alborz 614‎

۴۰۰,۷۵۰ تومان
۳۶۳,۰۰۰  تا  ۴۲۴,۰۰۰
 
 
 
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی Steel Alborz In Set Sink 735‎

۴۳۳,۷۵۰ تومان
۳۹۱,۰۰۰  تا  ۴۷۶,۵۰۰
 
 
 
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز Steel Alborz 812‎

۵۸۶,۲۰۰ تومان
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی کن CAN 316‎

۴۷۳,۳۴۰ تومان
 
 
 
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز Steel Alborz 824‎

۴۰۱,۰۰۰ تومان
 
 
 

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی Steel Alborz 530‎

۴۸۶,۰۰۰ تومان
 
 
 

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز Steel Alborz 754‎

۴۰۱,۰۰۰ تومان
 
 
 
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک فانتزی توکار دیموند Mini Smart 206‎

۲۲۵,۱۶۵ تومان
 
 
 

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی Steel Alborz In Set Sink 736‎

۳۹۱,۰۰۰ تومان
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی Steel Alborz 624‎

۴۳۳,۰۰۰ تومان
 
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی استیل البرز Steel Alborz 814‎

۶۲۳,۸۰۰ تومان
 
 
 
 

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی کن CAN 134‎

۳۳۸,۹۴۰ تومان
 
 
 
 

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی Steel Alborz 620‎

۴۱۴,۰۰۰ تومان
 
 
 
 

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز Steel Alborz 813‎

۵۹۵,۹۰۰ تومان
 
 
 
 

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی توکار دیموند مولتی شطرنجی ۲۰۹‎

۳۱۳,۶۵۰ تومان
 
 
 
 

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز Steel Alborz 815‎

۶۵۵,۱۰۰ تومان
 
 
 
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک فانتزی توکار دیموند Sinusi 208‎

۲۳۷,۱۵۰ تومان
 
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی Steel Alborz 710‎

۳۲۸,۰۰۰ تومان
 
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی کن CAN 312‎

۴۵۶,۵۴۰ تومان
 
 
 

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی Steel Alborz 640‎

۳۸۸,۰۰۰ تومان
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی کن CAN 312‎

۴۵۶,۵۴۰ تومان
 
 
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک فانتزی توکار دیموند Sinusi 208‎

۲۳۷,۱۵۰ تومان
 
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز Steel Alborz 754‎

۴۰۱,۰۰۰ تومان
 
 
 
 

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی استیل البرز Steel Alborz 814‎

۶۲۳,۸۰۰ تومان
 
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی Steel Alborz 640‎

۳۸۸,۰۰۰ تومان
 
 
 

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی کن CAN 134‎

۳۳۸,۹۴۰ تومان
 
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی Steel Alborz 710‎

۳۲۸,۰۰۰ تومان
 
 
 
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک فانتزی توکار دیموند Mini Smart 206‎

۲۲۵,۱۶۵ تومان
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی Steel Alborz 530‎

۴۸۶,۰۰۰ تومان
 
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی کن CAN 160‎

۲۹۲,۴۸۸ تومان
 
 
 
 

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی توکار دیموند مولتی شطرنجی ۲۰۹‎

۳۱۳,۶۵۰ تومان
 
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز Steel Alborz 813‎

۵۹۵,۹۰۰ تومان
 
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی توکار استیل البرز Steel Alborz 812‎

۵۸۶,۲۰۰ تومان
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی Steel Alborz In Set Classic Sink 215‎

۲۵۵,۰۰۰ تومان
 
 
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی کن CAN 315‎

۴۹۰,۱۴۰ تومان
 
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی کن CAN 313‎

۴۱۷,۹۸۴ تومان
 
 
قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک فانتزی توکار دیموند پروانه ۲۱۴‎

۳۳۱,۰۰۰ تومان
 
 
 

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی کن CAN 329‎

۴۷۳,۳۴۰ تومان
 
 
 

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک ظرفشویی کن CAN 305‎

۲۹۲,۴۸۸ تومان
 
 
 
 

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک فانتزی توکار دیموند Smart 225‎

۳۵۶,۰۰۰ تومان
 
 
 
 
 

قیمت سینک ظرفشویی مدلهای مختلف + عکس, جدید 1400 -گهر

سینک فانتزی توکار دیموند Mini Nice 211‎

۳۱۴,۰۰۰ تومان

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي