قیمت روز خودرو 91/11/19

نام خودروقیمت نمایندگی   قیمت بازار
قیمت روز خودرو 91/11/19 ايران خودروپژو 206 تيپ2۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 ايران خودروپژو 206 تيپ 5۳۵۵۰۰۰۰۰۰۴۱۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 ايران خودروپژو 206 تيپ 6۴۲۵۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 ايران خودروپژو 207 دنده اتوماتيک۴۲۵۰۰۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 ايران خودروپژو 207 معمولي۲۴۱۶۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 ايران خودروپژو 405 بنزيني۲۳۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 ايران خودروپژو پارس سال۳۰۰۰۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 ايران خودروتندر 90 مدل E1۳۲۵۰۰۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 ايران خودروتندر 90 مدل E2۳۶۰۰۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 ايران خودرورانا۳۲۵۰۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 ايران خودروسمند ال ايکس۲۶۵۰۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 ايران خودروسوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک۵۸۲۷۴۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 تويوتاکرولا۵۶۰۰۰۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 تويوتاياريس هاچ‌بک۴۶۰۰۰۰۰۰۰۷۸۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 ساپپاتيبا۱۹۷۹۰۰۰۰۰۱۹۵۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 سايپا111-SX۱۷۲۰۰۰۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 سايپا131 -SX۱۶۷۵۰۰۰۰۰۱۴۸۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 سايپا132-SX۱۹۹۵۰۰۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 سايپاتندر 90 مدل E2۳۶۰۰۰۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 سايپاتيانا۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 سايپاماکسيما دنده اتوماتيک۸۵۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 سايپامگان اتوماتيک 2000 سي‌سي۵۶۵۸۰۰۰۰۰۷۶۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 کيااپتيما۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 کيااسپورتيج 2400۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 کياسراتو 2000۹۵۰۰۰۰۰۰۰۹۸۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 کياسراتو کوپه 2000۹۳۰۰۰۰۰۰۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 کياموهاوي۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 مزدامزدا 2۳۶۵۰۰۰۰۰۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 مزدامزدا 3۹۵۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 هيونداييI20۴۹۳۰۱۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 هيونداييI30۶۲۶۴۲۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 هيونداييآزرا گرانجور۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 هيونداييجنسيس۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 هيونداييسانتافه۹۷۳۷۹۰۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت روز خودرو 91/11/19 هيونداييسوناتا۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰

 

 

منبع: فارس

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه