دانلود فیلم خارجی رایگان

قیمت روز تبلت تیر 93 ( قیمت تبلت در ایران )

 قیمت روز تبلت تیر ۹۳ ( قیمت تبلت در ایران )

Samsung

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Samsung NOTE3 P601۱۶۱۰٫۱۱,۸۵۶,۴۰۰
Samsung TAB3 T311۱۶۸۱,۰۰۷,۸۵۵
Samsung TAB3 T311۱۶۸۱,۰۱۹,۷۰۰
Samsung NOTE3 N8020۱۶۱۰٫۱
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311۱۶۸۸۵۰,۰۰۰
SamsungNOTE3P605۱۶۱۰٫۱۱,۷۵۴,۵۰۲
Samsung NOTE3 N8000۱۶۱۰٫۱۱,۴۶۰,۳۳۴
SamsungNOTE3N5100۳۲۸۱,۲۲۹,۲۰۲
Samsung NOTE3 N8000۱۶۱۰٫۱۱,۴۶۰,۳۳۴
Samsung NOTE3 N8020۱۶۱۰٫۱
Samsung TAB3 T211۱۶۷۸۴۳,۴۱۵
Samsung TAB3 T211۸۷۷۷۴,۴۵۷
Samsung TAB3 T111۸۷۶۴۷,۱۴۹
Samsung TAB3 P5200۱۶۱۰٫۱۱,۱۵۰,۴۰۷
Samsung Galaxy Note Pro 12.2۳۲۱۲٫۲۲,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note 2014 – P601۱۶۱۰٫۱۱,۷۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note 2014 – P601۳۲۱۰٫۱۱,۹۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3-GT-P5200۱۶۱۰٫۱۱,۱۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211۱۶۷۹۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211۸۷۷۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note N8000۱۶۱۰٫۱۱,۴۸۰,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB۱۶۱۰٫۱۱,۳۵۵,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB۳۲۱۰٫۱۱,۵۴۹,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB۶۴۱۰٫۱۱,۷۰۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5100۱۶۸٫۰۱,۱۴۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5110۱۶۸۱,۰۴۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P3200۸۷٫۰۷۶۹,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P3200۱۶۷٫۰۹۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P5200۱۶۱۰٫۱۱,۱۵۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210۸۷
Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 3G۱۶۸٫۰
Galaxy Tab 2 P3100۸۷٫۰۸۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100۱۶۷٫۰
Galaxy Tab 2 P3100۳۲۷٫۰
Galaxy Tab 2 P3110۸۷٫۰
Galaxy Tab 2 P5100۱۶۱۰٫۱
Galaxy Tab 2 P5100۳۲۱۰٫۱
ATIV Smart PC 500T۶۴۱۱٫۶
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US۶۴۱۱٫۶
Galaxy Tab P6800۱۶۷٫۷
Galaxy Tab P6800۳۲۷٫۷
Galaxy Tab P7500۱۶۱۰٫۱
Galaxy Tab P7500۳۲۱۰٫۱

Apple

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
iPad mini 2 WiFi۱۶۷٫۹۱,۴۰۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi۳۲۷٫۹۱,۶۸۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi۶۴۷٫۹۲,۰۰۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G۱۶۷٫۹۱,۷۴۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G۳۲۷٫۹۱,۹۹۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G۶۴۷٫۹۲,۲۷۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g۱۶۹٫۷۱,۹۸۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g۳۲۹٫۷۲,۳۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g۶۴۹٫۷۲,۶۲۰,۰۰۰
Apple iPad Air۱۶۹٫۷۱,۵۷۰,۰۰۰
Apple iPad Air۳۲۹٫۷۱,۸۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air۶۴۹٫۷۲,۱۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi۱۶۹٫۷۱,۵۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi۳۲۹٫۷۱,۷۸۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi۶۴۹٫۷۱,۹۹۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi۱۲۸۹٫۷۲,۶۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G۱۶۹٫۷۱,۹۴۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G۳۲۹٫۷۲,۲۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G۶۴۹٫۷۲,۵۶۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G۱۲۸۹٫۷۲,۸۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi۱۶۷٫۹۱,۰۲۰,۰۰۰
iPad mini WiFi۳۲۷٫۹۱,۳۸۰,۰۰۰
iPad mini WiFi۶۴۷٫۹۱,۵۸۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G۱۶۷٫۹۱,۵۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G۳۲۷٫۹۱,۸۴۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G۶۴۷٫۹۲,۱۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi۱۶۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi۳۲۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi۶۴۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G۶۴۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G۳۲۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G۱۶۹٫۷

Asus

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Asus T-100T۶۴۱۰٫۱۱,۷۲۲,۹۸۴
Asus MEMO 10 102۸۱۰٫۱۸۸۰,۵۴۷
Asus Padfone mini 2۱۶۷۱,۳۴۶,۴۰۰
Asus FPad ME175 CG۸۷۶۴۷,۱۴۹
Asus padfone infi 2۳۲۱۰٫۱۲,۷۰۰,۰۴۲
Asus Fone Note 6۱۶۶۱,۰۶۱,۱۰۶
Asus NEXUS 7 2012۳۲۷۸۷۵,۵۰۰
Asus MemoP ME175KJ۴۷۷۷۷,۶۵۰
Asus MEMO ME180۱۶۸۸۳۸,۱۱۱
Asus MEMO 102۸۱۰٫۱۸۷۵,۵۰۰
Tablet Asus T-100T۳۲۱۰٫۱۱,۹۷۵,۱۲۸
Asus Fone pad ME372۸۷۷۷۲,۵۰۰
AsusMemopadMe173V۸۷۵۱۵,۰۰۰
Asus Fone pad ME372۸۷۷۳۲,۰۲۱
AsusMemopadMe۸۷۷۲۱,۴۱۲
Memo Pad HD7۱۶۷٫۰۵۲۰,۰۰۰
Asus Fone pad ME372۸۷۷۳۲,۰۲۱
AsusFonePadFE170۱۶۱۰٫۱۵۴۱,۰۵۹
AsusMemopadMe173V۱۶۷۵۷۲,۸۸۶
Fonepad ME371۸۷٫۰
Fonepad ME371۱۶۷٫۰
Fonepad ME371۳۲۷٫۰
Google Nexus 7۸۷
Google Nexus 7۱۶۷
Google Nexus 7۳۲۷۶۶۵,۰۰۰
Google Nexus 7 3G۳۲۷
Memo Pad ME172V۸۷٫۰۴۳۰,۰۰۰
Memo Pad ME172V۱۶۷٫۰۵۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T۳۲۱۰٫۱۱,۵۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T + Dock۳۲۱۰٫۱۲,۱۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG۳۲۱۰٫۱۱,۷۳۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock۳۲۱۰٫۱۱,۹۵۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF101 + Dock۳۲۱۰٫۱۱,۴۵۰,۰۰۰
Eee Pad Slider۳۲۱۰٫۱۱,۲۷۰,۰۰۰
PadFone 2۳۲۱۰٫۱۱,۸۵۰,۰۰۰
PadFone Infinity۳۲۱۰٫۱۲,۵۹۰,۰۰۰
Transformer Pad Infinity TF700T۶۴۱۰٫۱۲,۷۵۰,۰۰۰
Transformer Book TX300۱۲۸۱۳٫۳۵,۰۰۰,۰۰۰
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G۱۶۱۰٫۱۱,۶۲۰,۰۰۰
Memo Pad Smart 10۱۶۱۰٫۱۱,۲۸۰,۰۰۰
Eee Slate B121۶۴۱۲٫۱۳,۵۵۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400C۶۴۱۰٫۱۱,۵۷۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400CL۶۴۱۰٫۱۱,۸۹۹,۰۰۰
VivoTab RT TF600T۳۲۱۰٫۱۲,۴۶۰,۰۰۰
VivoTab TF810C۶۴۱۱٫۶۳,۳۰۰,۰۰۰

Innovel

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Innovel I971W۱۶۹٫۰۸۵۰,۰۰۰
Innovel I972S۸۹٫۷۸۶۰,۰۰۰
Innovel I801B۸۸٫۰۶۵۰,۰۰۰
Innovel i703W۸۷٫۰۴۵۵,۰۰۰
Innovel i702B۴۷٫۰۴۳۰,۰۰۰
Innovel I701S۴۷٫۰۳۶۰,۰۰۰

MSI

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
WindPad 110W 3G۸۱۰٫۱۱,۳۸۰,۰۰۰
WindPad Enjoy۸۷٫۰۱,۰۰۰,۰۰۰
WindPad Enjoy 10 plus۸۱۰٫۱۱,۰۵۰,۰۰۰

Energy

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch۷٫۰۳۵۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Dark Iron۸۷٫۰۵۴۰,۰۰۰
Sistem Energy Tablet i828 HD۸۸٫۰۷۵۰,۰۰۰
Sistem Tablet i10۱۶۹٫۷۱,۰۰۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium۴۷٫۰۳۴۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium۴۴٫۳۲۷۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Deep Black۴۷٫۰۴۶۰,۰۰۰
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black۷٫۰۳۰۰,۰۰۰
Sistem Energy E-ink eReader 1162۲۶٫۰۶۶۰,۰۰۰

Archos

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Archos 80 G9۲۵۰۸۹۵۰,۰۰۰
Archos 80 G9۸۸۸۵۰,۰۰۰
Archos 80 G9۱۶۸۷۶۰,۰۰۰
Archos 101 XS۱۶۱۰٫۱۱,۲۵۰,۰۰۰

Hyundai

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
T7s 3G۱۶۷٫۰۹۵۰,۰۰۰
TB1000 Wi-Fi + 3G۴۹٫۱۸۱۰,۰۰۰
Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G۸۷٫۰۹۷۰,۰۰۰
TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu۸۱۰٫۱۹۵۰,۰۰۰
HY731 Wi-Fi۸۷٫۰۴۵۰,۰۰۰
P700 3G۸۷٫۰۵۷۹,۰۰۰
T7 Wi-Fi۸۷٫۰۵۸۹,۰۰۰
T10 Wi-Fi + 3G۱۶۱۰٫۱۱,۰۲۵,۰۰۰
T10 3G New۱۶۱۰٫۱۱,۰۲۵,۰۰۰
Rock X۱۶۸٫۰۷۱۹,۰۰۰
Cute X۷۷٫۰۶۴۰,۰۰۰
Play X۱۶۹٫۷۱,۰۰۰,۰۰۰
Hold X۸۷٫۰
Lotus TS3 II Wi-Fi+3G۸۷۵۳۵,۰۰۰
TS1 Wi-Fi 4GB۴۷٫۰۲۶۰,۰۰۰

Marshal

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
ME-702۸۷٫۰۲۳۵,۰۰۰
ME-700B۴۷٫۰۴۰۰,۰۰۰
ME-700A۴۷٫۰۳۵۰,۰۰۰

Axtrom

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Axpad 7I02۸۷٫۰۴۶۰,۰۰۰
Axpad V1۸۷٫۰۳۵۰,۰۰۰
Axpad 8P01۸۸٫۰۶۵۵,۰۰۰

Dimo

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Dimo 500۴۷۱۶۵,۰۰۰
Dimo 900 Plus۸۹٫۷۹۰۰,۰۰۰
DIMO 900۸۹٫۷۶۲۰,۰۰۰
DIMO 700۴۷٫۰۱۹۰,۰۰۰

Huawei

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
MediaPad FHD WiFi + 3G۸۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD۸۱۰٫۱۱,۰۵۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD۱۶۱۰٫۱۱,۱۴۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD With Dock۱۶۱۰٫۱
MediaPad 7 Vogue 3G۸۷٫۰۶۸۰,۰۰۰
Keyboard Dock۲۷۵,۰۰۰
MediaPad 7 Lite۸۷٫۰۵۵۵,۰۰۰
MediaPad 10 Link۱۶۱۰٫۱۱,۰۰۰,۰۰۰

ViewSonic

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
ViewBook 730۸۷٫۰
ViewPad 97a K1۱۶۹٫۷
ViewPad 10S – Wi-Fi + 3G۱۰
Viewpad 70N Pro۱۶۷٫۰۴۵۰,۰۰۰
Viewpad VB71۸۷٫۰
Tablet PC VB737۸۷٫۰
VB100a Pro۱۶۱۰٫۱۹۵۰,۰۰۰
Viewpad VB71۸۷٫۰۴۳۰,۰۰۰
ViewPad 10۳۲۱۰٫۱
VB737۸۷٫۰۷۲۰,۰۰۰
ViewPad 10۱۶۱۰٫۱
ViewPad 10S – Wi-Fi۱۰

Microsoft

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Surface RT۱۶۱۰٫۶۲,۳۰۰,۰۰۰
Surface RT۳۲۱۰٫۶۲,۶۵۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard۳۲۱۰٫۶۳,۰۰۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard۶۴۱۰٫۶۳,۲۰۰,۰۰۰
Surface Pro۱۲۸۱۰٫۶۴,۲۲۰,۰۰۰
Surface Pro۶۴۱۰٫۶۴,۰۵۰,۰۰۰

GS-Pad

مدل تبلت

حافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
GSP-X8۸۸٫۰۵۴۰,۰۰۰
GSP-X7۸۷٫۰۴۰۰,۰۰۰
GSP-X8 Plus۱۶۸٫۰۷۷۰,۰۰۰

Jetway

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Alfar 780۸۷٫۰۳۶۹,۰۰۰
Alfar 706۸۷٫۰۶۵۵,۰۰۰
Alfar Pad 902۸۹٫۷

Xpad

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
XPAD X801 Wi-Fi + 3G۸۸٫۰
XPAD X1010 Wi-Fi۸۱۰
XPAD X722 Wi-Fi۴۷٫۰۴۲۰,۰۰۰
XPAD Mini Wi-Fi۸۷٫۸۵۷۹,۰۰۰

Prestigio

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
MultiPad 10.1 Ultimate Duo۱۶۱۰٫۱۹۸۰,۰۰۰
MultiPad 10.1 Ultimate 3G۱۶۱۰٫۱۱,۱۰۰,۰۰۰
MultiPad 8.0 Pro Duo۸۸٫۰۷۸۰,۰۰۰
MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G۸۸٫۰۷۸۴,۰۰۰
MultiPad 7.0 Prime Plus۴۷٫۰۴۵۸,۰۰۰
MultiPad 7.0 Prime Duo۱۶۷٫۰۷۱۰,۰۰۰

Amazon

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Kindle Keyboard۴۶
Kindle Keyboard 3G۴۶
Kindle Fire HD۱۶۸٫۹۱,۵۲۰,۰۰۰
Kindle Fire HD۳۲۸٫۹۱,۶۲۰,۰۰۰
Kindle Fire HD۳۲۷٫۰
Kindle Fire۸۷٫۰۶۴۰,۰۰۰
Kindle۲۶
Kindle Touch۴۶
Kindle Touch 3G۴۶

Lenovo

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Ideapad A1000-T۴۷٫۰۴۲۰,۰۰۰
Ideapad K1۶۴۱۰٫۱
Ideapad K1۳۲۱۰٫۱
Tablet Lenovo A1000۷۸۳۶۰,۷۰۶
Ideapad K1۱۶۱۰٫۱
Lenovo YOGA B6000۱۶۱۰۹۲۸,۲۸۸
Ideapad A1۱۶۷٫۰۷۵۰,۰۰۰
Ideapad A3000۱۶۷۵۵۹,۰۰۰
Lenovo ideapad S5000۱۶۷۷۵۳,۲۳۹
Ideapad A2107A۴۷٫۰
Lenovo ideapad A3300۸۷۴۹۸,۶۲۳
Ideapad A2107A۸۷٫۰
Lenovo A3500۱۶۷۶۵۲,۴۵۳
Ideapad A2107A۱۶۷٫۰۵۵۰,۰۰۰
LenovoideapadA3000۱۶۷۶۵۷,۷۵۸
Lenovo ideapad S6000۱۶۱۰۹۱۷,۶۸۸
Ideapad S2109A۸۹٫۷۱,۰۰۰,۰۰۰

Acer

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Iconia Tab A200۱۶۱۰٫۱۹۳۰,۰۰۰
Iconia Tab B1-A71۸۷٫۰۶۳۹,۰۰۰
Iconia W510۳۲۱۰٫۱۲,۵۰۰,۰۰۰
Iconia W510۱۲۸۱۰٫۱۲,۶۰۰,۰۰۰
Iconia W700P۱۲۸۱۱٫۶۳,۴۹۰,۰۰۰

Other Tablets

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
COBY MID7035۴۷٫۰۲۸۰,۰۰۰
COBY MID9741۸۹٫۷۷۰۰,۰۰۰
vodafone smart tab S7 3G۴۷٫۰۳۵۹,۰۰۰
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 16GB۱۶۷٫۰۷۲۵,۰۰۰
SmartTouch Life۴۷٫۰۲۹۰,۰۰۰
MID M715AS۴۷٫۰۵۱۰,۰۰۰
GLX Tab Jet۴۷٫۰۵۰۰,۰۰۰
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 8GB۸۷٫۰۶۱۰,۰۰۰
Dell Streak 7۱۶۷٫۰۶۰۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic Q550۶۲۱۰٫۱۲,۰۰۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic M532۳۲۱۰٫۱۱,۳۷۰,۰۰۰
Motorola Xoom 2 MZ616۱۶۱۰٫۱۱,۰۰۰,۰۰۰
Arnova 7 f G3۸۷٫۰۴۱۰,۰۰۰
Arnova 7 B G3۸۷٫۰۴۰۰,۰۰۰
Daya A300۸۷٫۰۴۱۵,۰۰۰
HTC Jetstream۳۲۱۰٫۱۱,۵۷۰,۰۰۰

Sony

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Sony P۳۲۵٫۵
Xperia Tablet S 3G۱۶۹٫۴
Xperia Tablet S 3G۳۲۹٫۴
Xperia Tablet S 3G۶۴۹٫۴
Xperia Z2 tablet۱۶۱۰٫۱۲,۲۰۰,۰۰۰
Xperia Tablet S۶۴۹٫۴
Xperia Tablet S۳۲۹٫۴
Xperia Tablet Z 32GB۳۲۱۰٫۱۱,۹۰۰,۰۰۰
Xperia Tablet S۱۶۹٫۴۱,۲۲۰,۰۰۰

Ainol

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Numy 3G۸۷٫۰۶۰۵,۰۰۰
Novo 10 Hero Wi-Fi۱۶۱۰٫۱۸۲۰,۰۰۰
Novo 10 Hero II Wi-Fi۱۶۱۰٫۱۸۳۰,۰۰۰
Novo 8 Dream Wi-Fi۱۶۸۶۴۵,۰۰۰
Novo 7 Venus Wi-Fi۱۶۷۴۴۹,۰۰۰
Novo 8 Discover Wi-Fi۱۶۸۷۰۵,۰۰۰
Novo 7 Crystal Wi-Fi۸۷۴۰۵,۰۰۰
Novo 7 Crystal II Wi-Fi۸۷۴۰۵,۰۰۰
Novo 7 Mars Wi-Fi۸۷٫۰۳۰۰,۰۰۰
Novo 7 Tornado Wi-Fi۱۶۷
NOVO7 Aurora Wi-Fi۸۷
Novo9 Spark Wi-Fi۱۶۹۹۲۵,۰۰۰
Novo 7 Fire Flame Wi-Fi۱۶۷
Novo 7 Advanced II۸۷
Novo 7 Elf 2 Wi-Fi۱۶۷

WinTouch

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Wintouch Q75s 4GB۴۷٫۰۲۳۵,۰۰۰
Wintouch Q96 wi-fi۱۶۹٫۷۶۲۹,۰۰۰
Wintouch Q73 3G۴۷٫۰۳۱۵,۰۰۰

 

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي