قیمت روز انواع لپ تاپ فروردین 92

 
برندمدل لپ تاپسایز صفحه نمایشقیمت با گارانتی
( تومان )
DellInspiron 5110-Z۱۵٫۶″ – Bright LED
Inspiron 5110-N۱۵٫۶″ – Bright LED
Inspiron 5110-C۱۵٫۶″ – Bright LED
Inspiron 5040-D۱۵٫۶″ – Bright LED
Inspiron 5040-A۱۵٫۶″ – Bright LED
Inspiron 4050-A۱۴٫۱″ – Bright LED
Inspiron 4050-C۱۴٫۱″ – Bright LED
Inspiron N5520-A۱۵٫۶″ – Bright LED
Inspiron N5520-C۱۵٫۶″ – Bright LED
Inspiron N5520-B۱۵٫۶″ – Bright LED
Inspiron N5050-D۱۵٫۶″ – Bright LED
Inspiron 3520-A۱۵٫۶″ – Bright LED
Inspiron 3521-A۱۵٫۶″ – Bright LED۲,۰۵۰,۰۰۰
Inspiron N7520-A۱۵٫۶″ – Bright LED۳,۰۰۰,۰۰۰
Inspiron N7520-B۱۵٫۶″ – Bright LED۳,۰۰۰,۰۰۰
Inspiron 3421-A۱۴٫۱″ – Bright LED۲,۱۰۰,۰۰۰
Vostro 2520-A۱۵٫۶″ – Bright LED
Vostro 3550-D۱۵٫۶″ – Bright LED
Vostro 3550-B۱۵٫۶″ – Bright LED
برندمدل لپ تاپسایز صفحه نمایشقیمت با گارانتی
( تومان )
AcerAspire 5733 – C۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire 5733 – D۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire TimelineX 4830TG-6442۱۴٫۱″ – Bright LED
Aspire TimelineX 4830TG-6828۱۴٫۱″ – Bright LED
Aspire V3-571G-6602۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire 5750G – P۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire 5755G – Q۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire 4750 – A۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire E1-571 – 6493۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire E1-571 – 6650۱۵٫۶″ – Bright LED
TravelMate 5760G-G۱۵٫۶″ – Bright LED
TravelMate 5744-A۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire V3-551G-64404G50Makk۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire V3-571G-52454G50Makk۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire V5-571G-53314G50MAKK۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire V3-571G-33114G75Makk۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire V3-571G-53214G75Makk۱۵٫۶″ – Bright LED۲,۳۵۰,۰۰۰
Aspire V3-571G-53216G75MAKK۱۵٫۶″ – Bright LED۲,۴۰۰,۰۰۰
Aspire V3-571G-53218G75MAKK۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire V3-571G-73618G75Makk۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire E1-531-B8302G32Mnks۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire E1-531-B9702G32MnKs۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire E1-571-32372G32Mnks۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire E1-571-33112G50MAks۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire E1-571G-33124G50Maks۱۵٫۶″ – Bright LED۱,۹۵۰,۰۰۰
Aspire E1-571G-52454G50Mnks۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire E1-571G-53214G50Mnks۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire E1-531G-B9604G75MnKs۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire E1-531-B9602G32MnKs۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire One D270-1806۱۵٫۶″ – Bright LED
Aspire 4349۱۴٫۱″ – Bright LED
Aspire E1۱۴٫۱″ – Bright LED
برندمدل لپ تاپسایز صفحه نمایشقیمت با گارانتی
( تومان )
HPMini 110-4132tu۱۵٫۶″ – Bright LED
۶۳۰-C۱۵٫۶″ LED
۶۳۰-D۱۵٫۶″ LED
Pavilion Sleekbook 14-b009tu۱۴٫۰″ – Bright LED۱٫۸۰۰٫۰۰۰
Pavilion G6-2032se۱۵٫۶″ – Bright LED
Pavilion G6-2030se۱۵٫۶″ – Bright LED
Pavilion G6-2162se۱۵٫۶″ – Bright LED
Pavilion G6-1D48DX۱۵٫۶″ – Bright LED
Pavilion DM4-3098se۱۴٫۱″ – Bright LED
Pavilion DV6-6C40se۱۵٫۶″ – Bright LED
Pavilion DV6-7070se۱۵٫۶″ – Bright LED
Pavilion DV6-7080se۱۵٫۶″ LED
Pavilion G6-1315sx۱۵٫۶″ – Bright LED
Pavilion DV6-7080se۱۵٫۶″ LED
۱۰۰۰-۱۱۱۵TX۱۴٫۰″ – Bright LED
Pavilion G4-2040TX۱۴٫۰″ – Bright LED
Pavilion G4-2002TX۱۴٫۰″ – Bright LED
Pavilion G4-2132TX۱۴٫۰″ – Bright LED
Pavilion G4-2207TX۱۴٫۰″ – Bright LED۲,۳۵۰,۰۰۰
Pavilion 431۱۴″ LED
Pavilion 431۱۵٫۶″ – Bright LED
Pavilion 2000-2123TU۱۵٫۶″ – Bright LED
ProBook 4540s – A۱۵٫۶″ LED۲,۴۰۰,۰۰۰
ProBook 4540s – B۱۵٫۶″ LED
ProBook 4540s – E۱۵٫۶″ LED
ProBook 4540s – C۱۵٫۶″ LED
ProBook 4540s – D۱۵٫۶″ LED۲,۴۵۰,۰۰۰
ProBook 4530s – J۱۵٫۶″ LED
Pavilion DV7-7000۱۷٫۳″ – Bright LED
CQ43-400TU۱۵٫۶″ LED
برندمدل لپ تاپسایز صفحه نمایشقیمت با گارانتی
( تومان )
AppleMacBook Pro MD314۱۳٫۳″ – Bright LED
MacBook Pro MD101۱۳٫۳″ – Bright LCD
MacBook Pro MD102۱۳٫۳″ – Bright LCD
MacBook Pro MD103۱۵٫۴″ – Bright LED
MacBook Pro MD104۱۵٫۴″ – Bright LCD
MacBook Pro Retina MD212۱۳٫۳″ – Bright LED۶٫۱۸۰٫۰۰۰
MacBook Pro MC975 Retina Display۱۵٫۴″ – Bright LCD
MacBook Air MD223۱۱٫۶″ – Bright LED
MacBook Air MD224۱۱٫۶″ – Bright LED
MacBook Air MD231۱۳٫۳″ – Bright LED
MacBook Air MD232۱۳٫۳″ – Bright LED
برندمدل لپ تاپسایز صفحه نمایشقیمت با گارانتی
( تومان )
AsusK53E – B۱۵٫۶″ – Bright LED
K43SD – B۱۴٫۱″ – Bright LED
K43U۱۴″ – Bright LED
U57 A۱۵٫۶″ – Bright LED
G53 SX۱۵٫۶″ – Bright LED
Eee PC X101CH – A۱۵٫۶″ – Bright LED
N53SN – SX370۱۵٫۶″ – Bright LED
A43SD – B۱۴″ – Bright LED
A43SD – C۱۴″ – Bright LED
VivoBook S400CA۱۴″ – Bright LED
VivoBook S200E۱۱″ – Bright LED
Zenbook UX21E – 1AKX۱۱″ – Bright LED
Zenbook UX21E – C۱۱″ – Bright LED
Zenbook UX21E – B۱۱″ – Bright LED
Zenbook UX31E – A۱۳٫۳″ – Bright LED
Zenbook UX31E – B۱۳٫۳″ – Bright LED
Zenbook UX31E – D۱۳٫۳″ – Bright LED
Zenbook UX31E – C۱۳٫۳″ – Bright LED
N43SM – B۱۴٫۱″ – Bright LED
N43SM – C۱۴٫۱″ – Bright LED۲,۷۰۰,۰۰۰
N53SM – SX177۱۵٫۶″ – Bright LED
N53SN – SX370۱۵٫۶″ – Bright LED
K53TK-B۱۵٫۶″ – Bright LED
All-in-One PC ET1611PUT۱۵٫۶″ – Bright LED۱,۶۰۰,۰۰۰
All-in-One PC ET2012EUTS۲۰٫۱″ – Bright LED
Eee PC X101CH – A۱۰″ – Bright LED
Eee PC X101CH – B۱۵٫۶″ – Bright LED
X501U۱۵٫۶″ – Bright LED
X501A۱۵٫۶″ – Bright LED۱,۹۴۰,۰۰۰
X501U – A۱۵٫۶″ – Bright LED
X501U – B۱۵٫۶″ – Bright LED
X401U۱۴″ – Bright LED۱,۶۹۰,۰۰۰
X401A۱۴″ – Bright LED۱,۹۰۰,۰۰۰
X54C – G۱۵٫۶″ – Bright LED
X54C – D۱۵٫۶″ – Bright LED
X54C – F۱۵٫۶″ – Bright LED
X54C – I۱۵٫۶″ – Bright LED
X43SD۱۴″ – Bright LED
X54C – D۱۴″ – Bright LED
X53Z۱۵٫۶″ – Bright LED
K53SD – E۱۵٫۶″ – Bright LED
X54C – E۱۵٫۶″ – Bright LED
X44H – F۱۴″ – Bright LED
X44H – G۱۴″ – Bright LED
X44H – E۱۵٫۶″ – Bright LED
X44H – D۱۴٫۱″ – Bright LED
X44H – H۱۴″ – Bright LED
X44HR – B۱۴″ – Bright LED
X44HR – A۱۴″ – Bright LED۱,۶۴۰,۰۰۰
X54HR – D۱۵٫۶″ – Bright LED
K43BR۱۴٫۱″ – Bright LED
K53E – C۱۵٫۶″ – Bright LED
K45DR۱۴″ – Bright LED
K56CM – A۱۵٫۶″ – Bright LED۲,۸۵۰,۰۰۰
K56CM – B۱۵٫۶″ – Bright LED۲,۷۰۰,۰۰۰
K55VD – G۱۵٫۶″ – Bright LED۲,۹۵۰,۰۰۰
K55VD – H۱۵٫۶″ – Bright LED۳,۰۰۰,۰۰۰
K55VD – C۱۵٫۶″ – Bright LED۲,۶۰۰,۰۰۰
K55VD – B۱۵٫۶″ – Bright LED۲,۵۰۰,۰۰۰
K55VD – E۱۵٫۶″ – Bright LED۳,۰۵۰,۰۰۰
K45VD – D۱۴″ – Bright LED
K45VD – B۱۴″ – Bright LED۲,۴۸۰,۰۰۰
K45VD – C۱۴″ – Bright LED
K45VD – A۱۴″ – Bright LED
K45VM – B۱۴″ – Bright LED
برندمدل لپ تاپسایز صفحه نمایشقیمت با گارانتی
( تومان )
SonyVaio EG32FX۱۴٫۱″ – Bright LED
Vaio SVS15127PX۱۵٫۶″ – Bright LED۴,۶۴۰,۰۰۰
Vaio SE23FX۱۵٫۶″ – Bright LED۳,۳۵۰,۰۰۰
Vaio SE23EFX۱۶٫۴″ – Bright LED
Vaio SE1CFX۱۵٫۶″ – Bright LED
Vaio SE1CGX۱۵٫۶″ – Bright LED
Vaio SE1DGX۱۵٫۶″ – Bright LED
Vaio S13127PX۱۳٫۳″ – Bright LED۴,۷۰۰,۰۰۰
Vaio CA2SFX۱۴٫۱″ – Bright LED
Vaio E14A15FX۱۴″ – Bright LED
Vaio CA2SFX۱۴٫۱″ – Bright LED۲,۶۰۰,۰۰۰
Vaio E15126CX۱۵٫۶″ – Bright LED۳,۰۰۰,۰۰۰
Vaio E15124CX۱۵٫۶″ – Bright LED۲,۶۰۰,۰۰۰
Vaio E15112FX۱۵٫۶″ – Bright LED
Vaio E15117FD۱۵٫۶″ – Bright LED۳,۱۵۰,۰۰۰
Vaio E15115EGB۱۵٫۴″ – Bright LED
Vaio E1511MFX۱۵٫۶″ – Bright LED
Vaio E1511RFX۱۵٫۶″ – Bright LED
Vaio E1511KFX۱۵٫۶″ – Bright LED
Vaio E1511HFX۱۵٫۶″ – Bright LED
Vaio E1511GFX۱۵٫۶″ – Bright LED
Vaio E1512NCX۱۵٫۶″ – Bright LED۲,۴۰۰,۰۰۰
Vaio E1512KCX۱۵٫۶″ – Bright LED۳,۵۵۰,۰۰۰
Vaio E14112FX۱۴″ – Bright LED
Vaio E14114FX۱۴″ – Bright LED۲,۸۰۰,۰۰۰
Vaio E14116FX۱۴″ – Bright LED۲,۹۰۰,۰۰۰
Vaio E14118FX۱۴″ – Bright LED۳,۰۰۰,۰۰۰
Vaio E1411MFX۱۴″ – Bright LED۳,۰۰۰,۰۰۰
Vaio E1411DFX۱۴″ – Bright LED
Vaio E1411JFX۱۴″ – Bright LED
Vaio E14126CX۱۴″ – Bright LED۳,۰۰۰,۰۰۰
Vaio E15126CX۱۵٫۶″ – Bright LED
Vaio YB33KD۱۱″ – Bright LED
Vaio YB35KX۱۱″ – Bright LED
Vaio Z213GX۱۳٫۳″ – Bright LED
VAIO CB37FD۱۵٫۶″ – Bright LED
Vaio SE1CFX۱۵٫۶″ – Bright LED
Vaio F23B9E۱۶٫۴″ – Bright LED۳,۴۵۰,۰۰۰
Vaio F23EFX۱۶٫۴″ – Bright LED
Vaio F23BFX۱۶٫۴″ – Bright LED
Vaio EH32FX۱۵٫۶″ – Bright LED
Vaio EH36FX۱۵٫۶″ – Bright LED
برندمدل لپ تاپسایز صفحه نمایشقیمت با گارانتی
( تومان )
SamsungRV413-A03۱۴″ – Bright LED
۳۰۵V5A-T01۱۵٫۶″ LED
۹۰۰X4C-A01۱۵٫۴″ LED
۹۰۰X3C-A02۱۳٫۳″ – Bright LED
۳۰۰V4A-S02۱۴″ LED
۳۰۰V5Z-S01۱۵٫۶″ LED
۵۳۰U4B-S01۱۴″ LED
۵۵۰P5C-S02۱۵٫۶″ LED
NP300E5X-S01۱۵٫۶″ LED۲,۰۰۰,۰۰۰
NP300E5X-S01T۱۵٫۶″ LED
NP300E5X-A0A۱۵٫۶″ LED۱,۲۴۰,۰۰۰
NP300E5Z-A0G۱۵٫۶″ LED
NP300E5Z-A08۱۵٫۶″ LED
NP300E5X-A08-B۱۵٫۶″ LED۱,۲۷۰,۰۰۰
NP300E5Z-A06۱۵٫۶″ LED
NP300E5Z-S05۱۵٫۶″ LED
NP300E5X-T02AE۱۵٫۶″ LED۱,۸۰۰,۰۰۰
NP350U2A-A03۱۲٫۱″ LED
NP350V5X-S03۱۵٫۶″ LED۲,۷۵۰,۰۰۰
N102S-B04۱۰″ LED۹۰۰,۰۰۰
N102S-B02۱۰″ LED
N102S-B01۱۰″ LED
NP300E5X-A02۱۵٫۶″ LED
NP300E5Z-A09۱۴″ – Bright LED
NC110-P03۱۰٫۱″ – Bright LED
برندمدل لپ تاپسایز صفحه نمایشقیمت با گارانتی
( تومان )
MSIAll-in-One PC AE2050۲۰٫۱″ – Bright LCD
All-in-One PC AE2050۲۰٫۱″ – Bright LCD
All-in-One PC AP2011-i5-B۲۰٫۱″ – Bright LCD
All-in-One PC AE2081-B۲۰٫۱″ – Bright LCD
All-in-One PC AE2081-A۲۰٫۱″ – Bright LCD
All-in-One PC AE1920 Non Touch۱۸٫۴″ – Bright LCD
All-in-One PC AP2011-G۲۰٫۱″ – Bright LCD
U270-A۱۱″ – Bright LCD
U180۱۰″ – Bright LCD
CR640 – B۱۵٫۶″ – Bright LED
CX61 i5 – A۱۵٫۶″ – Bright LED
CX61 i5 – B۱۵٫۶″ – Bright LED
CX61 i5-C۱۵٫۶″ – Bright LED
CX61 i7۱۵٫۶″ – Bright LED
CX61 i7-B۱۵٫۶″ – Bright LED
CX61-B۱۵٫۶″ – Bright LED
CR640-B۱۵٫۶″ – Bright LED
CX480-D۱۵٫۶″ – Bright LED
CX480-A۱۵٫۶″ – Bright LED
GE60۱۵٫۶″ – Bright LED
GT70۱۷″ – Bright LCD
GT60۱۵٫۶″ – Bright LCD
CX640۱۵٫۶″ – Bright LED
X460DX۱۵٫۶″ – Bright LED
برندمدل لپ تاپسایز صفحه نمایشقیمت با گارانتی
( تومان )
IBMLenovo Essential G570-C۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo Essential G570-B۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo Essential G570-F۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo Essential G570-G۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo Essential G560-C۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo Essential G560-B۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo Essential G580-B۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo Essential G580-C۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo Essential G580-E۱۵٫۶″ – Bright LED۲,۳۰۰,۰۰۰
Lenovo Essential G580-I۱۵٫۶″ – Bright LED۲,۶۸۰,۰۰۰
Lenovo Essential G580-H۱۵٫۶″ – Bright LED۲,۷۵۰,۰۰۰
Lenovo Essential G475-A۱۴″ – Bright LED
Lenovo Essential G470-A۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo Essential G570-E۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo Essential G570-B۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo Essential G570-H۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo Essential G480-A۱۴″ – Bright LED
Lenovo Essential B575e-A۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo Essential B570-J۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo Essential B570-N۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo Essential B570-M۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo Essential B570-L۱۵٫۶″ – Bright LED۱,۶۰۰,۰۰۰
Lenovo Essential B570-K۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo Essential B570-O۱۵٫۶″ – Bright LED۱,۵۵۰,۰۰۰
Lenovo Essential B590-A۱۵٫۶″ – Bright LED۱,۳۵۰,۰۰۰
Lenovo ThinkPad E520۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo ThinkPad E520-B۱۵٫۶″ LED
Lenovo ThinkPad E530-A۱۵٫۶″ LED
Lenovo ideapad Z580-D۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo ideapad Z580-E۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo ideapad Z580-B۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo ideapad Z500-C۱۵٫۶″ – Bright LED۲,۷۰۰,۰۰۰
Lenovo ideapad Z500-B۱۵٫۶″ – Bright LED۲,۶۹۰,۰۰۰
Lenovo ideapad Z500-A۱۵٫۶″ – Bright LED۳,۰۷۰,۰۰۰
Lenovo ideapad Z480-A۱۴″ – Bright LED
Lenovo ideapad Z480-B۱۴″ – Bright LED۲,۶۰۰,۰۰۰
Lenovo ideapad Z400-A۱۴″ – Bright LED۲,۷۰۰,۰۰۰
Lenovo ideapad V580۱۵٫۶″ – Bright LED
Lenovo IdeaPad V570c۱۵٫۶″ – Bright LED۲,۰۵۰,۰۰۰
Lenovo ideapad Y480-A۱۴″ – Bright LED
Lenovo Essential G475-20080۱۵٫۶″ – Bright LED
برندمدل لپ تاپسایز صفحه نمایشقیمت با گارانتی
( تومان )
FujitsuLifeBook AH-530-Q۱۵٫۶″ – Bright LED
LifeBook AH-530-O۱۵٫۶″ – Bright LED
LifeBook AH-531-Q۱۵٫۶″ – Bright LED
LifeBook AH-531-O۱۵٫۶″ – Bright LED
LifeBook AH-531-R۱۵٫۶″ – Bright LED
LifeBook AH-531-N۱۵٫۶″ – Bright LED
LifeBook AH-531-A۱۵٫۶″ – Bright LED
LifeBook AH-530-H۱۵٫۶″ – Bright LED
LifeBook LH-531-D۱۴٫۱″ – Bright LED۱,۹۴۰,۰۰۰
LifeBook LH-532-A۱۴٫۱″ – Bright LED۲,۵۵۰,۰۰۰
LifeBook AH-532-A۱۵٫۶″ – Bright LED
LifeBook AH-532-C۱۵٫۶″ – Bright LED
LifeBook AH-532-D۱۵٫۶″ – Bright LED۲,۰۵۰,۰۰۰
LifeBook AH-531-P۱۵٫۶″ – Bright LED
LifeBook AH-531-B۱۵٫۶″ – Bright LED
LifeBook S761-A۱۳٫۳″ LED۱,۸۵۰,۰۰۰
 
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي