قیمت خودرو امروز 91/12/14

دسته بندي : اقتصاد,⭐ اخبار
تاريخ : 14 اسفند

قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

نام کارخانهنام خودروقیمت نمایندگیقیمت بازار
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرايران خودروپژو ۲۰۶ تيپ۲۳۲۰۰۰۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرايران خودروپژو ۲۰۶ تيپ ۵۳۵۵۰۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرايران خودروپژو ۲۰۶ تيپ ۶۴۲۵۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرايران خودروپژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8۳۶۰۰۰۰۰۰۰۴۶۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرايران خودروپژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9۴۳۰۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرايران خودروپژو ۲۰۷ دنده اتوماتيک۴۹۵۰۰۰۰۰۰۵۷۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرايران خودروپژو ۲۰۷ معمولي۴۲۵۰۰۰۰۰۰۵۱۵۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرايران خودروپژو ۴۰۵ بنزيني۲۳۰۰۰۰۰۰۰۲۵۵۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرايران خودروپژو پارس سال۳۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرايران خودروتندر ۹۰ مدل E1۳۲۵۰۰۰۰۰۰۳۱۵۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرايران خودروتندر ۹۰ مدل E2۳۶۰۰۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرايران خودرورانا۳۲۵۰۰۰۰۰۰۳۳۵۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرايران خودروسمند ال ايکس۲۶۵۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرايران خودروسوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک۵۸۲۷۴۰۰۰۰۱۲۱۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرتويوتاکرولا۵۶۰۰۰۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرتويوتاياريس هاچ‌بک۴۶۰۰۰۰۰۰۰۷۸۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرساپپاتيبا۱۹۷۹۰۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرسايپا۱۱۱-SX۱۷۲۰۰۰۰۰۰۱۹۵۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرسايپا۱۳۱ -SX۱۶۷۵۰۰۰۰۰۱۸۸۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرسايپا۱۳۲-SX۱۶۹۵۰۰۰۰۰۱۸۷۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرسايپاتندر ۹۰ مدل E2۳۶۰۰۰۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرسايپاتيانا۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرسايپاماکسيما دنده اتوماتيک۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱۱۷۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرسايپامگان اتوماتيک ۲۰۰۰ سي‌سي۷۵۰۰۰۰۰۰۰۸۲۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرکيااپتيما۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرکيااسپورتيج ۲۴۰۰۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرکياسراتو ۲۰۰۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۹۸۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرکياسراتو کوپه ۲۰۰۰۹۳۰۰۰۰۰۰۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرکياموهاوي۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمزدامزدا ۲۳۶۵۰۰۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرمزدامزدا ۳۹۵۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرهيونداييI20۴۹۳۰۱۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرهيونداييI30۶۲۶۴۲۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرهيونداييآزرا گرانجور۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرهيونداييجنسيس۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرهيونداييسانتافه۹۷۳۷۹۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰
قیمت خودرو امروز 91/12/14, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهرهيونداييسوناتا۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰
 
توضیحات
 قيمت ها به ريال مي باشند.   منبع: فارس
خودروشرکت تولید کنندهقیمت(ریال)
هیونداجنسیسآسان موتور۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هیونداجنسیس کوپهآسان موتور۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰
هیوندا سوناتا YFآسان موتور۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰
هیوندا وراکروزآسان موتور۲.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰
کیا موتور سراتو TDاطلس موتور۱.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰
کیا موتور اپتیما TFاطلس موتور۱.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰
کیا موتور سورنتو XMاطلس موتور۲.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سمند LX دوگانه سوزایران خودرو۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰
تندر ۹۰ E1ایران خودرو۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوق دار v8ایران خودرو۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۴۰۵ slxایران خودرو۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷i اتوماتیکایران خودرو۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ایران خودرو۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰
تندر ۹۰ E2ایران خودرو۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوق دار v9ایران خودرو۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۴۰۵ایران خودرو۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۴۰۵ دوگانهایران خودرو۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰
سمند lx سالایران خودرو۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰
رانا دنده ایایران خودرو۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰
سمند معمولیایران خودرو۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷iایران خودرو۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو پارس سالایران خودرو۳۴۹.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوق دار v8ایران خودرو۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۴۰۵ slxایران خودرو۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷i اتوماتیکایران خودرو۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰
مزدا ۲بهمن۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰
کاپرا دو کابینبهمن۶۹۷.۰۰۰.۰۰۰
مزدا ۳ جدید تیپ ۳بهمن۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پراید ۱۱۱ sxسایپا۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰
پراید sx 132سایپا۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
تیبا sxسایپا۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰
نیسان تیاناپارس خودرو۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
رنو مگان E2 2000پارس خودرو۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰
نیسان ماکسیماپارس خودرو۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تندر ۹۰ E2پارس خودرو۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
MVM 110 چهار سیلندرمدیران خودرو۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰
MVM X33مدیران خودرو۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
MVM 530مدیران خودرو۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي