قیمت تبلت بهمن 92

تاريخ : 31 ژانویه

 قیمت تبلت بهمن ۹۲

Samsung

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311
۱۶
۸
۱,۰۴۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211
۸
۷
۷۹۹,۰۰۰
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211
۱۶
۷
۹۲۹,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 2014 Edition
۱۶
۱۰٫۱
۱,۹۵۰,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB
۱۶
۱۰٫۱
۱,۳۷۰,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB
۳۲
۱۰٫۱
۱,۵۴۹,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB
۶۴
۱۰٫۱
۱,۷۰۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5100
۱۶
۸٫۰
۱,۱۷۵,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5110
۱۶
۸
۱,۰۴۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P3200
۸
۷٫۰
۷۹۹,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P3200
۱۶
۷٫۰
۹۲۹,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P5200
۱۶
۱۰٫۱
۱,۱۹۹,۰۰۰
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210
۸
۷
Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 3G
۱۶
۸٫۰
Galaxy Tab 2 P3100
۸
۷٫۰
۸۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100
۱۶
۷٫۰
Galaxy Tab 2 P3100
۳۲
۷٫۰
Galaxy Tab 2 P3110
۸
۷٫۰
Galaxy Tab 2 P5100
۱۶
۱۰٫۱
Galaxy Tab 2 P5100
۳۲
۱۰٫۱
ATIV Smart PC 500T
۶۴
۱۱٫۶
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US
۶۴
۱۱٫۶
Galaxy Tab P6800
۱۶
۷٫۷
Galaxy Tab P6800
۳۲
۷٫۷
Galaxy Tab P7500
۱۶
۱۰٫۱
Galaxy Tab P7500
۳۲
۱۰٫۱

Apple

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
iPad mini 2 WiFi
۱۶
۷٫۹
۱,۳۰۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi
۳۲
۷٫۹
۱,۶۰۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi
۶۴
۷٫۹
۲,۰۰۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G
۱۶
۷٫۹
۱,۷۲۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G
۳۲
۷٫۹
۱,۹۵۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G
۶۴
۷٫۹
۲,۲۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g
۶۴
۹٫۷
۲,۵۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g
۳۲
۹٫۷
۲,۲۷۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g
۱۶
۹٫۷
۱,۹۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air
۱۶
۹٫۷
۱,۵۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air
۳۲
۹٫۷
۱,۹۰۰,۰۰۰
Apple iPad Air
۶۴
۹٫۷
۲,۲۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi
۱۶
۹٫۷
۱,۵۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi
۳۲
۹٫۷
۱,۷۴۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi
۶۴
۹٫۷
۱,۹۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi
۱۲۸
۹٫۷
۲,۵۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G
۱۶
۹٫۷
۱,۹۴۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G
۳۲
۹٫۷
۲,۳۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G
۶۴
۹٫۷
۲,۶۰۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G
۱۲۸
۹٫۷
۲,۸۵۰,۰۰۰
iPad mini WiFi
۱۶
۷٫۹
۱,۰۲۰,۰۰۰
iPad mini WiFi
۳۲
۷٫۹
۱,۳۸۰,۰۰۰
iPad mini WiFi
۶۴
۷٫۹
۱,۵۸۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G
۱۶
۷٫۹
۱,۵۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G
۳۲
۷٫۹
۱,۸۴۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G
۶۴
۷٫۹
۲,۱۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi
۱۶
۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi
۳۲
۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi
۶۴
۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G
۶۴
۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G
۳۲
۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G
۱۶
۹٫۷

Asus

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
Memo Pad HD7
۱۶
۷٫۰
۵۳۹,۰۰۰
Fonepad ME371
۸
۷٫۰
Fonepad ME371
۱۶
۷٫۰
Fonepad ME371
۳۲
۷٫۰
Google Nexus 7
۸
۷
Google Nexus 7
۱۶
۷
Google Nexus 7
۳۲
۷
۶۷۵,۰۰۰
Google Nexus 7 3G
۳۲
۷
Memo Pad ME172V
۸
۷٫۰
۴۳۰,۰۰۰
Memo Pad ME172V
۱۶
۷٫۰
۵۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T
۳۲
۱۰٫۱
۱,۵۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T + Dock
۳۲
۱۰٫۱
۲,۱۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG
۳۲
۱۰٫۱
۱,۷۳۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock
۳۲
۱۰٫۱
۱,۹۵۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF101 + Dock
۳۲
۱۰٫۱
۱,۴۵۰,۰۰۰
Eee Pad Slider
۳۲
۱۰٫۱
۱,۲۷۰,۰۰۰
PadFone 2
۳۲
۱۰٫۱
۱,۸۵۰,۰۰۰
PadFone Infinity
۳۲
۱۰٫۱
۲,۵۹۰,۰۰۰
Transformer Pad Infinity TF700T
۶۴
۱۰٫۱
۲,۷۵۰,۰۰۰
Transformer Book TX300
۱۲۸
۱۳٫۳
۵,۰۰۰,۰۰۰
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G
۱۶
۱۰٫۱
۱,۶۲۰,۰۰۰
Memo Pad Smart 10
۱۶
۱۰٫۱
۱,۲۸۰,۰۰۰
Eee Slate B121
۶۴
۱۲٫۱
۳,۵۵۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400C
۶۴
۱۰٫۱
۱,۵۷۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400CL
۶۴
۱۰٫۱
۱,۸۹۹,۰۰۰
VivoTab RT TF600T
۳۲
۱۰٫۱
۲,۴۶۰,۰۰۰
VivoTab TF810C
۶۴
۱۱٫۶
۳,۳۰۰,۰۰۰

Innovel

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
Innovel I701S
۴
۷٫۰
۴۰۰,۰۰۰
Innovel I971W
۱۶
۹٫۰
۸۸۰,۰۰۰
Innovel I972S
۸
۹٫۷
۹۰۰,۰۰۰
Innovel I801B
۸
۸٫۰
۷۰۰,۰۰۰
Innovel i703W
۸
۷٫۰
۴۷۵,۰۰۰
Innovel i702B
۴
۷٫۰
۴۶۰,۰۰۰

MSI

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
WindPad Enjoy 10 plus
۸
۱۰٫۱
۱,۱۵۰,۰۰۰
WindPad 110W 3G
۸
۱۰٫۱
۱,۵۸۰,۰۰۰
WindPad Enjoy
۸
۷٫۰
۱,۱۰۰,۰۰۰

Energy

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch
۷٫۰
۳۷۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Dark Iron
۸
۷٫۰
۵۸۰,۰۰۰
Sistem Energy Tablet i828 HD
۸
۸٫۰
۷۹۰,۰۰۰
Sistem Tablet i10
۱۶
۹٫۷
۱,۰۵۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium
۴
۷٫۰
۳۶۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium
۴
۴٫۳
۳۰۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Deep Black
۴
۷٫۰
۴۹۰,۰۰۰
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black
۷٫۰
۳۲۰,۰۰۰
Sistem Energy E-ink eReader 1162
۲
۶٫۰
۷۰۰,۰۰۰

Archos

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
Archos 80 G9
۲۵۰
۸
۱,۱۰۰,۰۰۰
Archos 80 G9
۸
۸
۹۵۰,۰۰۰
Archos 80 G9
۱۶
۸
۸۳۰,۰۰۰
Archos 101 XS
۱۶
۱۰٫۱
۱,۴۰۰,۰۰۰

Hyundai

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
T7s 3G
۱۶
۷٫۰
۱,۰۵۰,۰۰۰
TB1000 Wi-Fi + 3G
۴
۹٫۱
۸۷۰,۰۰۰
Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G
۸
۷٫۰
۱,۰۴۰,۰۰۰
TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu
۸
۱۰٫۱
۱,۰۳۰,۰۰۰
HY731 Wi-Fi
۸
۷٫۰
۵۰۰,۰۰۰
P700 3G
۸
۷٫۰
۶۰۹,۰۰۰
T7 Wi-Fi
۸
۷٫۰
۶۳۹,۰۰۰
T10 Wi-Fi + 3G
۱۶
۱۰٫۱
۱,۲۲۵,۰۰۰
T10 3G New
۱۶
۱۰٫۱
۱,۲۲۵,۰۰۰
Rock X
۱۶
۸٫۰
۷۹۹,۰۰۰
Cute X
۷
۷٫۰
۷۰۰,۰۰۰
Play X
۱۶
۹٫۷
۱,۱۹۸,۰۰۰
Hold X
۸
۷٫۰
Lotus TS3 II Wi-Fi+3G
۸
۷
۵۷۵,۰۰۰
TS1 Wi-Fi 4GB
۴
۷٫۰
۲۹۰,۰۰۰

Marshal

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
ME-702
۸
۷٫۰
۲۶۵,۰۰۰
ME-700B
۴
۷٫۰
۴۴۰,۰۰۰
ME-700A
۴
۷٫۰
۴۰۰,۰۰۰

Axtrom

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
Axpad 8P01
۸
۸٫۰
۶۹۵,۰۰۰
Axpad 7I02
۸
۷٫۰
۵۰۰,۰۰۰
Axpad V1
۸
۷٫۰
۴۰۰,۰۰۰

Dimo

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
DIMO 900
۸
۹٫۷
۶۵۰,۰۰۰
DIMO 700
۴
۷٫۰
۲۰۰,۰۰۰
Dimo 900 Plus
۸
۹٫۷
۹۳۰,۰۰۰
Dimo 500
۴
۷
۱۷۵,۰۰۰

Huawei

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
MediaPad FHD WiFi + 3G
۸
۱۰
۱,۳۰۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD
۸
۱۰٫۱
۱,۱۵۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD
۱۶
۱۰٫۱
۱,۲۴۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD With Dock
۱۶
۱۰٫۱
MediaPad 7 Vogue 3G
۸
۷٫۰
۷۰۷,۰۰۰
Keyboard Dock
۲۹۵,۰۰۰
MediaPad 7 Lite
۸
۷٫۰
۵۷۵,۰۰۰
MediaPad 10 Link
۱۶
۱۰٫۱
۱,۰۵۰,۰۰۰

ViewSonic

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
ViewPad 10
۳۲
۱۰٫۱
VB737
۸
۷٫۰
۷۶۰,۰۰۰
ViewPad 10
۱۶
۱۰٫۱
ViewPad 10S – Wi-Fi
۱۰
ViewBook 730
۸
۷٫۰
ViewPad 97a K1
۱۶
۹٫۷
ViewPad 10S – Wi-Fi + 3G
۱۰
Viewpad 70N Pro
۱۶
۷٫۰
۴۸۰,۰۰۰
Viewpad VB71
۸
۷٫۰
Tablet PC VB737
۸
۷٫۰
VB100a Pro
۱۶
۱۰٫۱
۹۸۰,۰۰۰
Viewpad VB71
۸
۷٫۰
۴۷۰,۰۰۰

Microsoft

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
Surface RT
۱۶
۱۰٫۶
۲,۵۰۰,۰۰۰
Surface RT
۳۲
۱۰٫۶
۲,۸۵۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard
۳۲
۱۰٫۶
۳,۲۰۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard
۶۴
۱۰٫۶
۳,۴۰۰,۰۰۰
Surface Pro
۱۲۸
۱۰٫۶
۴,۴۲۰,۰۰۰
Surface Pro
۶۴
۱۰٫۶
۴,۲۵۰,۰۰۰

GS-Pad

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
GSP-X7
۸
۷٫۰
۴۲۰,۰۰۰
GSP-X8 Plus
۱۶
۸٫۰
۸۰۰,۰۰۰
GSP-X8
۸
۸٫۰
۵۷۰,۰۰۰

Jetway

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
Alfar 706
۸
۷٫۰
۶۸۵,۰۰۰
Alfar Pad 902
۸
۹٫۷
Alfar 780
۸
۷٫۰
۳۹۹,۰۰۰

Xpad

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
XPAD X801 Wi-Fi + 3G
۸
۸٫۰
۰
XPAD X1010 Wi-Fi
۸
۱۰
۰
XPAD X722 Wi-Fi
۴
۷٫۰
۴۴۰,۰۰۰
XPAD Mini Wi-Fi
۸
۷٫۸
۵۹۹,۰۰۰

Prestigio

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
MultiPad 8.0 Pro Duo
۸
۸٫۰
۸۲۰,۰۰۰
MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G
۸
۸٫۰
۸۲۴,۰۰۰
MultiPad 7.0 Prime Plus
۴
۷٫۰
۴۸۸,۰۰۰
MultiPad 7.0 Prime Duo
۱۶
۷٫۰
۷۳۰,۰۰۰
MultiPad 10.1 Ultimate Duo
۱۶
۱۰٫۱
۱,۰۲۰,۰۰۰
MultiPad 10.1 Ultimate 3G
۱۶
۱۰٫۱
۱,۲۰۰,۰۰۰

Amazon

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
Kindle
۲
۶
Kindle Touch
۴
۶
Kindle Touch 3G
۴
۶
Kindle Keyboard
۴
۶
Kindle Keyboard 3G
۴
۶
Kindle Fire HD
۱۶
۸٫۹
۱,۶۲۰,۰۰۰
Kindle Fire HD
۳۲
۸٫۹
۱,۷۲۰,۰۰۰
Kindle Fire HD
۳۲
۷٫۰
Kindle Fire
۸
۷٫۰
۶۷۰,۰۰۰

Lenovo

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
Ideapad A2107A
۱۶
۷٫۰
۵۸۰,۰۰۰
Ideapad S2109A
۸
۹٫۷
۱,۰۸۹,۰۰۰
Ideapad A3000
۱۶
۷
۵۹۹,۰۰۰
Ideapad A1000-T
۴
۷٫۰
۴۵۰,۰۰۰
Ideapad K1
۶۴
۱۰٫۱
Ideapad K1
۳۲
۱۰٫۱
Ideapad K1
۱۶
۱۰٫۱
Ideapad A1
۱۶
۷٫۰
۷۸۰,۰۰۰
Ideapad A2107A
۴
۷٫۰
Ideapad A2107A
۸
۷٫۰

Acer

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
Iconia W510
۱۲۸
۱۰٫۱
۳,۰۰۰,۰۰۰
Iconia W700P
۱۲۸
۱۱٫۶
۳,۷۹۰,۰۰۰
Iconia Tab A200
۱۶
۱۰٫۱
۱,۰۰۰,۰۰۰
Iconia Tab B1-A71
۸
۷٫۰
۶۷۹,۰۰۰
Iconia W510
۳۲
۱۰٫۱
۲,۷۰۰,۰۰۰

Other Tablets

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
Arnova 7 B G3
۸
۷٫۰
۴۳۰,۰۰۰
Daya A300
۸
۷٫۰
۴۳۵,۰۰۰
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 16GB
۱۶
۷٫۰
۷۵۵,۰۰۰
HTC Jetstream
۳۲
۱۰٫۱
۱,۶۷۰,۰۰۰
COBY MID7035
۴
۷٫۰
۲۹۰,۰۰۰
COBY MID9741
۸
۹٫۷
۷۵۰,۰۰۰
vodafone smart tab S7 3G
۴
۷٫۰
۳۹۹,۰۰۰
SmartTouch Life
۴
۷٫۰
۳۰۰,۰۰۰
MID M715AS
۴
۷٫۰
۵۳۰,۰۰۰
GLX Tab Jet
۴
۷٫۰
۵۲۰,۰۰۰
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 8GB
۸
۷٫۰
۶۵۰,۰۰۰
Dell Streak 7
۱۶
۷٫۰
۶۸۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic Q550
۶۲
۱۰٫۱
۲,۱۲۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic M532
۳۲
۱۰٫۱
۱,۵۷۰,۰۰۰
Motorola Xoom 2 MZ616
۱۶
۱۰٫۱
۱,۱۵۰,۰۰۰
Arnova 7 f G3
۸
۷٫۰
۴۵۰,۰۰۰

Sony

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
Xperia Tablet S
۳۲
۹٫۴
Xperia Tablet Z 32GB
۳۲
۱۰٫۱
۲,۱۰۰,۰۰۰
Xperia Tablet S
۱۶
۹٫۴
۱,۳۲۰,۰۰۰
Sony P
۳۲
۵٫۵
Xperia Tablet S 3G
۱۶
۹٫۴
Xperia Tablet S 3G
۳۲
۹٫۴
Xperia Tablet S 3G
۶۴
۹٫۴
Xperia Tablet S
۶۴
۹٫۴

Ainol

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
Numy 3G
۸
۷٫۰
۶۳۵,۰۰۰
Novo 10 Hero Wi-Fi
۱۶
۱۰٫۱
۸۵۰,۰۰۰
Novo 10 Hero II Wi-Fi
۱۶
۱۰٫۱
۸۷۰,۰۰۰
Novo 8 Dream Wi-Fi
۱۶
۸
۶۹۵,۰۰۰
Novo 7 Venus Wi-Fi
۱۶
۷
۴۹۹,۰۰۰
Novo 8 Discover Wi-Fi
۱۶
۸
۷۳۵,۰۰۰
Novo 7 Crystal Wi-Fi
۸
۷
۴۳۵,۰۰۰
Novo 7 Crystal II Wi-Fi
۸
۷
۴۷۵,۰۰۰
Novo 7 Advanced II
۸
۷
Novo 7 Elf 2 Wi-Fi
۱۶
۷
Novo 7 Mars Wi-Fi
۸
۷٫۰
۳۲۰,۰۰۰
Novo 7 Tornado Wi-Fi
۱۶
۷
NOVO7 Aurora Wi-Fi
۸
۷
Novo9 Spark Wi-Fi
۱۶
۹
۹۶۵,۰۰۰
Novo 7 Fire Flame Wi-Fi
۱۶
۷

WinTouch

مدل تبلت
حافظه داخلی ( گیگابایت )
صفحه نمایش ( اینچ )
قیمت ( تومان )
Wintouch Q75s 4GB
۴
۷٫۰
۲۵۵,۰۰۰
Wintouch Q96 wi-fi
۱۶
۹٫۷
۶۵۹,۰۰۰
Wintouch Q73 3G
۴
۷٫۰
۳۳۵,۰۰۰
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي