قیمت انواع تبلت خرداد 92

برند

مدل تبلت

حافظه داخلی
( گیگابایت )

سایز
( اینچ )

 گارانتی اصلی

Samsung

Galaxy Note N8000

۱۶

۱۰٫۱

۱,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy Note N8000

۳۲

۱۰٫۱

۲,۳۰۰,۰۰۰

Galaxy Note N8000

۶۴

۱۰٫۶

۲,۴۵۰,۰۰۰

Galaxy Tab 2 P3100

۸

۷٫۰

۱٫۱۶۰٫۰۰۰

Galaxy Tab 2 P3100

۱۶

۷٫۰

۱,۲۸۰,۰۰۰

Galaxy Tab 2 P3100

۳۲

۷٫۰

۱,۳۲۰,۰۰۰

Galaxy Note 8 N5100

۱۶

۸٫۰

۱,۸۲۰,۰۰۰

Galaxy Tab 2 P5100

۱۶

۱۰٫۱

۱,۵۲۰,۰۰۰

Galaxy Tab 2 P5100

۳۲

۱۰٫۱

۱,۶۵۰,۰۰۰

Galaxy Tab 2 P6800

۳۲

۷٫۷

۱,۴۸۰,۰۰۰

P6800 Galaxy Tab

۱۶

۷٫۷

۱,۸۷۰,۰۰۰

P6800 Galaxy Tab

۳۲

۷٫۷

۱,۹۹۵,۰۰۰

P7500 Galaxy Tab

۱۶

۱۰٫۱

۱,۵۵۰,۰۰۰

P7500 Galaxy Tab

۶۴

۱۰٫۱

۱,۶۵۰,۰۰۰

ATIV Smart PC 500T

۶۴

۱۱٫۶

۲,۹۹۰,۰۰۰

Tablet PC Slate XE700T1A-A01US

۶۴

۱۱٫۶

۴,۲۰۰,۰۰۰

Apple

iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G

۶۴

۹٫۷

۲,۹۶۰,۰۰۰

iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G

۱۲۸

۹٫۷

۳,۲۵۰,۰۰۰

iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G

۳۲

۹٫۷

۲,۷۰۰,۰۰۰

iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G

۱۶

۹٫۷

۲,۴۰۰,۰۰۰

iPad (4th Gen.) Wi-Fi

۱۲۸

۹٫۷

۲,۸۵۰,۰۰۰

iPad (4th Gen.) Wi-Fi

۶۴

۹٫۷

۲٫۳۷۰٫۰۰۰

iPad (4th Gen.) Wi-Fi

۳۲

۹٫۷

۲,۱۸۰,۰۰۰

iPad (4th Gen.) Wi-Fi

۱۶

۹٫۷

۱,۹۴۰,۰۰۰

iPad mini WiFi

۱۶

۷٫۹

۱,۴۰۰,۰۰۰

iPad mini WiFi

۳۲

۷٫۹

۱,۸۳۰,۰۰۰

iPad mini WiFi

۶۴

۷٫۹

۲٫۰۳۰٫۰۰۰

iPad mini WiFi + 4G

۱۶

۷٫۹

۱,۸۰۰,۰۰۰

iPad mini WiFi + 4G

۳۲

۷٫۹

۲,۱۲۰,۰۰۰

iPad mini WiFi + 4G

۶۴

۷٫۹

۲,۴۱۰,۰۰۰

iPad (3rd Gen.) Wi-Fi

۱۶

۹٫۷

۱,۲۰۰,۰۰۰

iPad (3rd Gen.) Wi-Fi

۳۲

۹٫۷

۲,۴۵۰,۰۰۰

iPad (3rd Gen.) Wi-Fi

۶۴

۹٫۷

۲,۶۳۰,۰۰۰

iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G

۱۶

۹٫۷

۲,۲۲۰,۰۰۰

iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G

۳۲

۹٫۷

۲,۷۰۰,۰۰۰

iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G

۶۴

۹٫۷

۳,۱۷۰,۰۰۰

Asus

Transformer Pad Infinity TF700T + Dock

۶۴

۱۰٫۱

VivoTab RT TF600T

۳۲

۱۰٫۱

۲,۵۵۰٫۰۰۰

VivoTab TF810C

۶۴

۱۱٫۶

۳,۳۰۰,۰۰۰

Memo Pad ME172V

۸

۷٫۰

۶۵۰,۰۰۰

Memo Pad Smart 10

۱۶

۱۰٫۱

۱,۴۰۰,۰۰۰

Eee Slate B121

۶۴

۱۲٫۱

۳,۵۵۰,۰۰۰

Google Nexus 7 3G

۳۲

۷٫۰

۱,۲۶۰,۰۰۰

Google Nexus 7

۳۲

۷٫۰

۱,۱۰۰,۰۰۰

Google Nexus 7

۱۶

۷٫۰

۱,۰۲۰,۰۰۰

Google Nexus 7

۸

۷٫۰

۹۵۰,۰۰۰

Eee Pad Slider

۳۲

۱۰٫۱

۱,۲۷۰,۰۰۰

Fonepad ME371

۸

۷٫۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

Fonepad

۸

۷٫۰

۱,۱۵۰,۰۰۰

PadFone ۲

۳۲

۱۰٫۱

۲,۹۰۰,۰۰۰

Eee Pad Transformer TF300T

۳۲

۱۰٫۱

۱,۵۳۰,۰۰۰

Eee Pad Transformer TF300TG

۳۲

۱۰٫۱

Eee Pad Transformer TF300TG + Dock

۳۲

۱۰٫۱

۲,۰۵۰,۰۰۰

Eee Pad Transformer TF300T + Dock

۳۲

۱۰٫۱

۲,۱۵۰,۰۰۰

Eee Pad Transformer TF101 + Dock

۳۲

۱۰٫۱

۱,۵۱۰,۰۰۰

TF700T-64GB-Transformer Pad Infinity

۲,۷۵۰,۰۰۰

 Innovel

Innovel I701S

۴

۷

۴۱۰,۰۰۰

Innovel i702B

۴

۷

۴۰۰,۰۰۰

Innovel i703W

۸

۷

۴۷۵,۰۰۰

Innovel I801B

۸

۸٫۰

۷۰۰,۰۰۰

Innovel I972S

۸

۹٫۷

۹۵۰٫۰۰۰

Innovel I971W

۱۶

۹

۹۰۰,۰۰۰

MSI

MSI WindPad Enjoy

۸

۷

۱,۱۰۰,۰۰۰

MSI WindPad 110W 3G

۸

۱۰٫۱

۱,۷۲۰,۰۰۰

MSI WindPad Enjoy 10 plus

۸

۱۰٫۱

۱,۱۵۰,۰۰۰

Energy

Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch

۷٫۰

۳۷۰,۰۰۰

Sistem Tablet s7 Dark Iron

۸

۷٫۰

۵۸۰,۰۰۰

Sistem Energy Tablet i828 HD

۸

۸

۷۹۰,۰۰۰

Sistem Tablet i10

۱۶

۹٫۷

۱,۰۵۰,۰۰۰

Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium

۴

۷٫۰

۳۹۰,۰۰۰

Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium

۴

۴٫۳

۳۴۰,۰۰۰

Sistem Tablet s7 Deep Black

۴

۷٫۰

۴۹۰,۰۰۰

Multimedia Color Book 2074 Rubber Black

۷٫۰

۳۴۰,۰۰۰

Sistem Energy E-ink eReader 1162

۲

۶٫۰

۷۰۰,۰۰۰

Sistem Book 1162

۲

۶٫۰

۴۲۰,۰۰۰

Archos

Archos 28 Internet Tablet

۸

۸٫۲

۲۰۰,۰۰۰

Archos 101 XS

۱۶

۱۰٫۱

۱٫۴۰۰٫۰۰۰

Archos 80 G9

۸

۸

۸۳۰,۰۰۰

Archos 80 G9

۱۶

۸

۹۵۰,۰۰۰

Archos 80 G9

۲۵۰

۸

۱,۱۰۰,۰۰۰

HYUNDAI

HYUNDAI TB1000-3G

۲

۱۰٫۱

HYUNDAI TB1000 Wi-Fi + 3G

۴

۹٫۷

۸۷۰,۰۰۰

HYUNDAI TB1000 NEW Wi-Fi + 3G

۸

۱۰٫۱

۱,۱۲۰,۰۰۰

HYUNDAI TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu

۸

۱۰٫۱

۱٫۰۳۰,۰۰۰

HYUNDAI HY731 Wi-Fi

۸

۷٫۰

۵۰۰,۰۰۰

Hyundai P700 3G

۸

۷٫۰

۹۰۰٫۰۰۰

Hyundai T7

۸

۷٫۰

۸۴۰,۰۰۰

Hyundai T10

۱۶

۱۰٫۱

۱,۴۶۰,۰۰۰

HYUNDAI Rock X

۳۲

۸٫۰

HYUNDAI Rock X

۱۶

۸٫۰

۹۰۰,۰۰۰

HYUNDAI Cute X

۸

۷٫۰

۷۰۰,۰۰۰

HYUNDAI Play X

۱۶

۹٫۷

۱,۲۷۰,۰۰۰

HYUNDAI Hold X

۸

۷٫۰

Marshal

Marshal ME-700A

۴

۷٫۰

۴۰۰٫۰۰۰

Marshal ME-700B

۴

۷٫۰

۴۴۰٫۰۰۰

Sony

Sony SGPT212

۴

۵٫۰

۱,۳۹۰,۰۰۰

Sony Xperia Tablet S

۱۶

۹٫۴

۲,۱۵۰,۰۰۰

Sony Xperia Tablet S

۳۲

۹٫۴

Sony Xperia Tablet S

۶۴

۹٫۴

Sony Xperia Tablet S 3G

۶۴

۹٫۴

Sony Xperia Tablet S 3G

۳۲

۹٫۴

Sony Xperia Tablet S 3G

۱۶

۹٫۴

Sony P

۳۲

۵٫۵

Axtrom

Axtrom Axpad V1

۸

۷٫۰

۴۷۵,۰۰۰

Axtrom Axpad 7I02

۸

۷٫۰

Axtrom Axpad 8P01

۸

۸٫۰

۶۹۵,۰۰۰

DIMO

DIMO 700

۴

۷٫۰

۴۴۰,۰۰۰

DIMO 900

۸

۹٫۷

۸۰۰,۰۰۰

Dimo 900 Plus

۸

۹٫۷

۸۹۵,۰۰۰

Huawei

Huawei MediaPad FHD WiFi + 3G

۸

۱۰

۱,۴۰۰,۰۰۰

Huawei MediaPad 10 FHD

۸

۱۰٫۱

۱,۳۳۰,۰۰۰

Huawei MediaPad 10 FHD

۱۶

۱۰٫۱

۱,۴۰۰,۰۰۰

Huawei MediaPad 10 FHD With Dock

۸

۱۰٫۱

Huawei MediaPad 10 FHD With Dock

۱۶

۱۰٫۱

Huawei MediaPad 10 FHD With Dock

۳۲

۱۰٫۱

Huawei MediaPad 7 Lite

۸

۷٫۰

۸۴۰,۰۰۰

Huawei Ideos S7

۷٫۰

ViewSonic

ViewSonic VB737

۸

۷٫۰

۸۴۰,۰۰۰

ViewSonic Viewpad VB71

۸

۷٫۰

۵۰۰,۰۰۰

ViewSonic VB100a Pro

۱۶

۱۰٫۱

۱,۰۵۰,۰۰۰

ViewSonic Tablet PC VB735

۸

۷٫۰

ViewSonic Viewpad VB71

۸

۷٫۰

ViewSonic VB100a Pro

۱۶

۱۰٫۱

۱,۰۷۰,۰۰۰

ViewSonic ViewPad 10S – Wi-Fi + 3G

۱۰٫۰

ViewSonic ViewPad 97a K1

۱۶

۹٫۷

ViewSonic ViewBook 730

۸

۷٫۰

ViewSonic ViewPad 10S – Wi-Fi

۱۰٫۰

ViewSonic ViewPad 10

۳۲

۱۰٫۱

ViewSonic ViewPad 10

۱۶

۱۰٫۱

Microsoft

Microsoft Surface Pro

۶۴

۱۰٫۶

۴٫۶۵۰٫۰۰۰

Microsoft Surface Pro

۱۲۸

۱۰٫۶

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

Microsoft Surface RT + Keyboard

۶۴

۱۰٫۶

Microsoft Surface RT + Keyboard

۳۲

۱۰٫۶

۲٫۹۰۰٫۰۰۰

Microsoft Surface RT

۳۲

۱۰٫۶

۳,۴۰۰,۰۰۰

Microsoft Surface RT

۶۴

۱۰٫۶

۳,۰۰۰,۰۰۰

GS-Pad

GS-Pad GSP-X8

۸

۸٫۰

۶۵۰,۰۰۰

GS-Pad GSP-X8 Plus

۱۶

۸٫۰

۸۰۰,۰۰۰

GS-Pad GSP-X7

۸

۷٫۰

۴۲۰,۰۰۰

Jetway

Jetway Alfar Pad 902

۸

۹٫۷

Jetway Alfar 760

۸

۷٫۰

۶۸۰,۰۰۰

Jetway Alfar 780

۸

۷٫۰

۴۰۰,۰۰۰

I NIX

I NIX NTB 970L

۸

۹٫۷

۷۴۰,۰۰۰

I NIX NTB 901

۸

۹٫۰

۵۱۰,۰۰۰

I NIX Mr Tab MT708G

۸

۷٫۰

۶۶۰,۰۰۰

I-NIX NTB-702

۸

۷٫۰

۴۲۵,۰۰۰

Prestigio

MultiPad 10.1 Ultimate 3G

۱۶

۱۰٫۱

۱٫۲۲۰٫۰۰۰

MultiPad 10.1 Ultimate Duo

۱۶

۱۰٫۱

۱٫۰۲۰٫۰۰۰

MultiPad 7.0 Prime Duo

۱۶

۷٫۰

۷۳۰٫۰۰۰

MultiPad 7.0 Prime Plus

۴

۷٫۰

۵۰۰٫۰۰۰

MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G

۸

۸٫۰

۱٫۱۱۰٫۰۰۰

MultiPad 8.0 Pro Duo

۸

۸٫۰

۸۲۰٫۰۰۰

Other Tablets

Dell Streak 7

۱۶

۷٫۰

۶۸۰,۰۰۰

SmartTouch Life

۴

۷٫۰

۳۵۰٫۰۰۰

COBY MID9741

۸

۹٫۷

۷۵۰٫۰۰۰

COBY MID7035

۴

۷٫۰

۳۱۰٫۰۰۰

HTC Jetstream

۳۲

۱۰٫۱

۱,۶۷۰,۰۰۰

amazon Kindle Fire

۸

۷٫۰

۶۷۰٫۰۰۰

Amazon Kindle Fire HD

۳۲

۸٫۹

۱٫۷۵۰٫۰۰۰

Amazon Kindle Fire HD

۱۶

۸٫۹

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

Lenovo Ideapad A2107A

۱۶

۷٫۰

۸۰۰٫۰۰۰

Lenovo Ideapad A1

۱۶

۷٫۰

۷۸۰٫۰۰۰

Lenovo Ideapad A1000-T

۴

۷٫۰

۹۴۰٫۰۰۰

Lenovo Ideapad S2109A

۸

۹٫۷

۹۰۰٫۰۰۰

Daya A300

۸

۷٫۰

۴۳۵٫۰۰۰

Arnova 7 B G3

۸

۷٫۰

۴۳۰,۰۰۰

Arnova 7 f  G3

۸

۷٫۰

۴۵۰٫۰۰۰

Motorola Xoom 2 MZ616

۱۶

۱۰٫۱

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

Fujitsu Stylistic M532

۳۲

۱۰٫۱

۱٫۷۰۰٫۰۰۰

MID M715AS

۴

۷٫۰

۵۳۰٫۰۰۰

Lender LD 459

۸

۸٫۰

۶۷۵٫۰۰۰

Wintouch Q75s

۲

۷٫۰

۲۸۵٫۰۰۰

Acer Iconia Tab B1-A71

۸

۷٫۰

۶۸۰٫۰۰۰

Acer Iconia Tab A200

۱۶

۱۰٫۱

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي