قورباغه عجیبی که تغییر رنگ می دهد / عکس

قورباغه عجیبی که تغییر رنگ می دهد / عکس

جنس نر این گونه خاص و نادر از قورباغه ها تنها در هنگام جفت گیری رنگ خود را از قهوه ای به آبی تغییر می دهد.

قورباغه عجیبی که تغییر رنگ می دهد / عکس
قورباغه عجیبی که تغییر رنگ می دهد
قورباغه عجیبی که تغییر رنگ می دهد / عکس
قورباغه عجیبی که تغییر رنگ می دهد
قورباغه عجیبی که تغییر رنگ می دهد / عکس
قورباغه عجیبی که تغییر رنگ می دهد

 

منبع:farsnews.com

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند