✓ برنامه اکران فیلمهای روز چهارم جشنواره فیلم فجر ( 13 بهمن 97)

در این بخش از گهر برنامه روز چهارم جشنواره فیلم فجر مصادف با شنبه 13 بهمن 97 را برای شما علاقمندان به سینما تهیه کرده ایم.

اکران فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 97 از 10 بهمن ماه در سینماهای تهران و سینماهای منتخب کشور آغاز گردیده است.

برنامه اکران فیلمهای جشنواره فیلم فجر روز چهارم

✓ برنامه اکران فیلمهای روز چهارم جشنواره فیلم فجر ( 13 بهمن 97)

جدول پخش فیلم های چهارمین روز جشنواره فیلم فجر

سینمافیلمساعت
آستارا تهرانطلا۱۵:۰۰:۰۰
آستارا تهرانمعکوس۱۷:۳۰:۰۰
آستارا تهرانمتری شیش و نیم۲۰:۰۰:۰۰
آستارا تهرانقسم۲۲:۳۰:۰۰
ایران مال ۱تیغ و ترمه۱۵:۰۰:۰۰
ایران مال ۱روزهای نارنجی۱۷:۳۰:۰۰
ایران مال ۱حمال طلا۲۰:۰۰:۰۰
ایران مال ۱جمشیدیه۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیروزهای نارنجی۱۴:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیحمال طلا۱۷:۰۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیجمشیدیه۱۹:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیسرخ پوست۲۲:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهماجرای نیمروز 2: رد خون۱۵:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهدرخونگاه۱۷:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهسمفونی نهم۲۰:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهسال دوم دانشکده من۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمدیدن این فیلم جرم است!۱۵:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمسونامی۱۸:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمغلامرضا تختی۲۰:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمزهرمار۲۳:۰۰:۰۰
سینما استقلالزهرمار۱۵:۰۰:۰۰
سینما استقلالشبی که ماه کامل شد۱۷:۳۰:۰۰
سینما استقلالخون خدا۲۰:۰۰:۰۰
سینما استقلالشب آفتابی۲۲:۳۰:۰۰
سینما جوان 1ناگهان درخت۱۵:۰۰:۰۰
سینما جوان 1مردی بدون سایه۱۷:۳۰:۰۰
سینما جوان 1قصر شیرین۲۰:۰۰:۰۰
سینما جوان 1یلدا۲۲:۳۰:۰۰
سینما شکوفه 1سرخ پوست۱۵:۰۰:۰۰
سینما شکوفه 1ماجرای نیمروز 2: رد خون۱۷:۳۰:۰۰
سینما شکوفه 1درخونگاه۲۰:۰۰:۰۰
سینما شکوفه 1سمفونی نهم۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 1شبی که ماه کامل شد۱۵:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ 1خون خدا۱۷:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 1بچه خور۲۰:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ 1دلبند۲۰:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ 1طلا۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 2معکوس۱۵:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 2متری شیش و نیم۱۸:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ 2قسم۲۰:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 2ناگهان درخت۲۳:۰۰:۰۰
سینما ماندانا 1مسخره باز۱۵:۰۰:۰۰
سینما ماندانا 1آخرین داستان۱۷:۳۰:۰۰
سینما ماندانا 1ایده اصلی۲۰:۰۰:۰۰
سینما ماندانا 1آشفته گی۲۲:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارآخرین داستان۱۵:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارایده اصلی۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارآشفته گی۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زاربنفشه آفریقایی۲۳:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسمردی بدون سایه۱۵:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسقصر شیرین۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسیلدا۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسمسخره باز۲۳:۰۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2بنیامین۱۵:۰۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2بیست و سه نفر۱۷:۳۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2جان دار۲۰:۰۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2پالتو شتری۲۲:۳۰:۰۰
پردیس تماشا 1جمشیدیه۱۶:۳۰:۰۰
پردیس تماشا 1روزهای نارنجی۱۹:۰۰:۰۰
پردیس تماشا 1حمال طلا۲۱:۳۰:۰۰
پردیس راگا 1بنفشه آفریقایی۱۶:۳۰:۰۰
پردیس راگا 1بنیامین۱۹:۰۰:۰۰
پردیس راگا 1بیست و سه نفر۲۱:۳۰:۰۰
پردیس زندگی 2سال دوم دانشکده من۱۵:۰۰:۰۰
پردیس زندگی 2دیدن این فیلم جرم است!۱۷:۳۰:۰۰
پردیس زندگی 2سونامی۲۰:۰۰:۰۰
پردیس زندگی 2غلامرضا تختی۲۲:۳۰:۰۰
پردیس کیان 1پالتو شتری۱۶:۳۰:۰۰
پردیس کیان 1تیغ و ترمه۱۹:۰۰:۰۰
پردیس کیان 1جان دار۲۱:۳۰:۰۰
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه