دانلود فیلم خارجی رایگان

✓ برنامه اکران فیلمهای روز چهارم جشنواره فیلم فجر ( 13 بهمن 97)

در این بخش از گهر برنامه روز چهارم جشنواره فیلم فجر مصادف با شنبه ۱۳ بهمن ۹۷ را برای شما علاقمندان به سینما تهیه کرده ایم.

اکران فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ۹۷ از ۱۰ بهمن ماه در سینماهای تهران و سینماهای منتخب کشور آغاز گردیده است.

برنامه اکران فیلمهای جشنواره فیلم فجر روز چهارم

✓ برنامه اکران فیلمهای روز چهارم جشنواره فیلم فجر ( 13 بهمن 97), جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

جدول پخش فیلم های چهارمین روز جشنواره فیلم فجر

سینمافیلمساعت
آستارا تهرانطلا۱۵:۰۰:۰۰
آستارا تهرانمعکوس۱۷:۳۰:۰۰
آستارا تهرانمتری شیش و نیم۲۰:۰۰:۰۰
آستارا تهرانقسم۲۲:۳۰:۰۰
ایران مال ۱تیغ و ترمه۱۵:۰۰:۰۰
ایران مال ۱روزهای نارنجی۱۷:۳۰:۰۰
ایران مال ۱حمال طلا۲۰:۰۰:۰۰
ایران مال ۱جمشیدیه۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیروزهای نارنجی۱۴:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیحمال طلا۱۷:۰۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیجمشیدیه۱۹:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیسرخ پوست۲۲:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهماجرای نیمروز ۲: رد خون۱۵:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهدرخونگاه۱۷:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهسمفونی نهم۲۰:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهسال دوم دانشکده من۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمدیدن این فیلم جرم است!۱۵:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمسونامی۱۸:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمغلامرضا تختی۲۰:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمزهرمار۲۳:۰۰:۰۰
سینما استقلالزهرمار۱۵:۰۰:۰۰
سینما استقلالشبی که ماه کامل شد۱۷:۳۰:۰۰
سینما استقلالخون خدا۲۰:۰۰:۰۰
سینما استقلالشب آفتابی۲۲:۳۰:۰۰
سینما جوان ۱ناگهان درخت۱۵:۰۰:۰۰
سینما جوان ۱مردی بدون سایه۱۷:۳۰:۰۰
سینما جوان ۱قصر شیرین۲۰:۰۰:۰۰
سینما جوان ۱یلدا۲۲:۳۰:۰۰
سینما شکوفه ۱سرخ پوست۱۵:۰۰:۰۰
سینما شکوفه ۱ماجرای نیمروز ۲: رد خون۱۷:۳۰:۰۰
سینما شکوفه ۱درخونگاه۲۰:۰۰:۰۰
سینما شکوفه ۱سمفونی نهم۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱شبی که ماه کامل شد۱۵:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱خون خدا۱۷:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱بچه خور۲۰:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱دلبند۲۰:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱طلا۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲معکوس۱۵:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲متری شیش و نیم۱۸:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲قسم۲۰:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲ناگهان درخت۲۳:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱مسخره باز۱۵:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱آخرین داستان۱۷:۳۰:۰۰
سینما ماندانا ۱ایده اصلی۲۰:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱آشفته گی۲۲:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارآخرین داستان۱۵:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارایده اصلی۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارآشفته گی۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زاربنفشه آفریقایی۲۳:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسمردی بدون سایه۱۵:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسقصر شیرین۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسیلدا۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسمسخره باز۲۳:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲بنیامین۱۵:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲بیست و سه نفر۱۷:۳۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲جان دار۲۰:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲پالتو شتری۲۲:۳۰:۰۰
پردیس تماشا ۱جمشیدیه۱۶:۳۰:۰۰
پردیس تماشا ۱روزهای نارنجی۱۹:۰۰:۰۰
پردیس تماشا ۱حمال طلا۲۱:۳۰:۰۰
پردیس راگا ۱بنفشه آفریقایی۱۶:۳۰:۰۰
پردیس راگا ۱بنیامین۱۹:۰۰:۰۰
پردیس راگا ۱بیست و سه نفر۲۱:۳۰:۰۰
پردیس زندگی ۲سال دوم دانشکده من۱۵:۰۰:۰۰
پردیس زندگی ۲دیدن این فیلم جرم است!۱۷:۳۰:۰۰
پردیس زندگی ۲سونامی۲۰:۰۰:۰۰
پردیس زندگی ۲غلامرضا تختی۲۲:۳۰:۰۰
پردیس کیان ۱پالتو شتری۱۶:۳۰:۰۰
پردیس کیان ۱تیغ و ترمه۱۹:۰۰:۰۰
پردیس کیان ۱جان دار۲۱:۳۰:۰۰
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي