دانلود فیلم خارجی رایگان

برنامه اکران فیلمهای جشنواره فجر در روز سوم ( 12 بهمن 97)

۱۲ بهمن سومین روز جشنواره فیلم فجر می باشد در ادامه برنامه کامل اکران فیلم های جشنواره را در روز سوم مشاهده می کنید.

فیلمهای جشنواره فجر در روز سوم – جشنواره فیلم فجر ۹۷

 

برنامه اکران فیلمهای جشنواره فجر در روز سوم ( 12 بهمن 97), جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

برنامه زمانپندی پخش فیلمهای جشنواره فیلم فجر در روز ۱۲ بهمن ۹۷

 

سینمافیلمساعت
آستارا تهرانشبی که ماه کامل شد۱۵:۰۰:۰۰
آستارا تهرانخون خدا۱۷:۳۰:۰۰
آستارا تهرانشب آفتابی۲۰:۰۰:۰۰
آستارا تهرانطلا۲۲:۳۰:۰۰
ایران مال ۱بیست و سه نفر۱۵:۰۰:۰۰
ایران مال ۱جان دار۱۷:۳۰:۰۰
ایران مال ۱پالتو شتری۲۰:۰۰:۰۰
ایران مال ۱تیغ و ترمه۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیجان دار۱۴:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیپالتو شتری۱۷:۰۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیتیغ و ترمه۱۹:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیروزهای نارنجی۲۲:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهحمال طلا۱۵:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهجمشیدیه۱۷:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهسرخ پوست۲۰:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهماجرای نیمروز ۲: رد خون۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمدرخونگاه۱۵:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمسمفونی نهم۱۸:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمسال دوم دانشکده من۲۰:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمدیدن این فیلم جرم است!۲۳:۰۰:۰۰
سینما استقلالدیدن این فیلم جرم است!۱۵:۰۰:۰۰
سینما استقلالسونامی۱۷:۳۰:۰۰
سینما استقلالغلامرضا تختی۲۰:۰۰:۰۰
سینما استقلالزهرمار۲۲:۳۰:۰۰
سینما جوان ۱معکوس۱۵:۰۰:۰۰
سینما جوان ۱متری شیش و نیم۱۷:۳۰:۰۰
سینما جوان ۱قسم۲۰:۰۰:۰۰
سینما جوان ۱ناگهان درخت۲۲:۳۰:۰۰
سینما شکوفه ۱روزهای نارنجی۱۵:۰۰:۰۰
سینما شکوفه ۱حمال طلا۱۷:۳۰:۰۰
سینما شکوفه ۱جمشیدیه۲۰:۰۰:۰۰
سینما شکوفه ۱سرخ پوست۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱سونامی۱۵:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱غلامرضا تختی۱۷:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱زهرمار۲۰:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱شبی که ماه کامل شد۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲خون خدا۱۵:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲دلبند۱۸:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲رورانس۱۸:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲طلا۲۰:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲معکوس۲۳:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱مردی بدون سایه۱۵:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱قصر شیرین۱۷:۳۰:۰۰
سینما ماندانا ۱یلدا۲۰:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱مسخره باز۲۲:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارقصر شیرین۱۵:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زاریلدا۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارمسخره باز۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارآخرین داستان۲۳:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسمتری شیش و نیم۱۵:۳۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسقسم۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسناگهان درخت۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسمردی بدون سایه۲۳:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲ایده اصلی۱۵:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲آشفته گی۱۷:۳۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲بنفشه آفریقایی۲۰:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲بنیامین۲۲:۳۰:۰۰
پردیس تماشا ۱تیغ و ترمه۱۶:۳۰:۰۰
پردیس تماشا ۱جان دار۱۹:۰۰:۰۰
پردیس تماشا ۱پالتو شتری۲۱:۳۰:۰۰
پردیس راگا ۱آخرین داستان۱۶:۳۰:۰۰
پردیس راگا ۱ایده اصلی۱۹:۰۰:۰۰
پردیس راگا ۱آشفته گی۲۱:۳۰:۰۰
پردیس زندگی ۲ماجرای نیمروز ۲: رد خون۱۵:۰۰:۰۰
پردیس زندگی ۲درخونگاه۱۷:۳۰:۰۰
پردیس زندگی ۲سمفونی نهم۲۰:۰۰:۰۰
پردیس زندگی ۲سال دوم دانشکده من۲۲:۳۰:۰۰
پردیس کیان ۱بنیامین۱۶:۳۰:۰۰
پردیس کیان ۱بیست و سه نفر۱۹:۰۰:۰۰
پردیس کیان ۱بنفشه آفریقایی۲۱:۳۰:۰۰
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي