برنامه اکران فیلمهای جشنواره فجر در روز سوم ( 12 بهمن 97)

12 بهمن سومین روز جشنواره فیلم فجر می باشد در ادامه برنامه کامل اکران فیلم های جشنواره را در روز سوم مشاهده می کنید.

فیلمهای جشنواره فجر در روز سوم – جشنواره فیلم فجر 97

 

برنامه اکران فیلمهای جشنواره فجر در روز سوم ( 12 بهمن 97)

برنامه زمانپندی پخش فیلمهای جشنواره فیلم فجر در روز 12 بهمن 97

 

سینمافیلمساعت
آستارا تهرانشبی که ماه کامل شد۱۵:۰۰:۰۰
آستارا تهرانخون خدا۱۷:۳۰:۰۰
آستارا تهرانشب آفتابی۲۰:۰۰:۰۰
آستارا تهرانطلا۲۲:۳۰:۰۰
ایران مال ۱بیست و سه نفر۱۵:۰۰:۰۰
ایران مال ۱جان دار۱۷:۳۰:۰۰
ایران مال ۱پالتو شتری۲۰:۰۰:۰۰
ایران مال ۱تیغ و ترمه۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیجان دار۱۴:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیپالتو شتری۱۷:۰۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیتیغ و ترمه۱۹:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیروزهای نارنجی۲۲:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهحمال طلا۱۵:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهجمشیدیه۱۷:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهسرخ پوست۲۰:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهماجرای نیمروز 2: رد خون۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمدرخونگاه۱۵:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمسمفونی نهم۱۸:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمسال دوم دانشکده من۲۰:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمدیدن این فیلم جرم است!۲۳:۰۰:۰۰
سینما استقلالدیدن این فیلم جرم است!۱۵:۰۰:۰۰
سینما استقلالسونامی۱۷:۳۰:۰۰
سینما استقلالغلامرضا تختی۲۰:۰۰:۰۰
سینما استقلالزهرمار۲۲:۳۰:۰۰
سینما جوان 1معکوس۱۵:۰۰:۰۰
سینما جوان 1متری شیش و نیم۱۷:۳۰:۰۰
سینما جوان 1قسم۲۰:۰۰:۰۰
سینما جوان 1ناگهان درخت۲۲:۳۰:۰۰
سینما شکوفه 1روزهای نارنجی۱۵:۰۰:۰۰
سینما شکوفه 1حمال طلا۱۷:۳۰:۰۰
سینما شکوفه 1جمشیدیه۲۰:۰۰:۰۰
سینما شکوفه 1سرخ پوست۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 1سونامی۱۵:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ 1غلامرضا تختی۱۷:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 1زهرمار۲۰:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ 1شبی که ماه کامل شد۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 2خون خدا۱۵:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 2دلبند۱۸:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ 2رورانس۱۸:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ 2طلا۲۰:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 2معکوس۲۳:۰۰:۰۰
سینما ماندانا 1مردی بدون سایه۱۵:۰۰:۰۰
سینما ماندانا 1قصر شیرین۱۷:۳۰:۰۰
سینما ماندانا 1یلدا۲۰:۰۰:۰۰
سینما ماندانا 1مسخره باز۲۲:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارقصر شیرین۱۵:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زاریلدا۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارمسخره باز۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارآخرین داستان۲۳:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسمتری شیش و نیم۱۵:۳۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسقسم۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسناگهان درخت۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسمردی بدون سایه۲۳:۰۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2ایده اصلی۱۵:۰۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2آشفته گی۱۷:۳۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2بنفشه آفریقایی۲۰:۰۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2بنیامین۲۲:۳۰:۰۰
پردیس تماشا 1تیغ و ترمه۱۶:۳۰:۰۰
پردیس تماشا 1جان دار۱۹:۰۰:۰۰
پردیس تماشا 1پالتو شتری۲۱:۳۰:۰۰
پردیس راگا 1آخرین داستان۱۶:۳۰:۰۰
پردیس راگا 1ایده اصلی۱۹:۰۰:۰۰
پردیس راگا 1آشفته گی۲۱:۳۰:۰۰
پردیس زندگی 2ماجرای نیمروز 2: رد خون۱۵:۰۰:۰۰
پردیس زندگی 2درخونگاه۱۷:۳۰:۰۰
پردیس زندگی 2سمفونی نهم۲۰:۰۰:۰۰
پردیس زندگی 2سال دوم دانشکده من۲۲:۳۰:۰۰
پردیس کیان 1بنیامین۱۶:۳۰:۰۰
پردیس کیان 1بیست و سه نفر۱۹:۰۰:۰۰
پردیس کیان 1بنفشه آفریقایی۲۱:۳۰:۰۰
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه