عکس های مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی فرزند چهارم با حضور خاتمی

عکس های مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی فرزند چهارم با حضور سید محمد خاتمی

عکس های مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی فرزند چهارم با حضور خاتمی

عکس های مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی فرزند چهارم با حضور خاتمی

عکس های مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی فرزند چهارم با حضور خاتمی

عکس های مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی فرزند چهارم با حضور خاتمی

عکس های مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی فرزند چهارم با حضور خاتمی

عکس های مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی فرزند چهارم با حضور خاتمی

عکس های مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی فرزند چهارم با حضور خاتمی

عکس های مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی فرزند چهارم با حضور خاتمی

عکس های مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی فرزند چهارم با حضور خاتمی

عکس های مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی فرزند چهارم با حضور خاتمی

 منبع: کامپک

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه