عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش در روسیه / 17 عکس

ایرانی ها که در همه جای دنیا هستند اینبار تماشاگران ایرانی در سن پترزبوگ برای تماشای بازی ایران مراکش حضور بهم رساندند.

جمعیت ایرانیان حاضر در روسیه بسیار زیاد است و قطعا ایران در بازیهای بعدی تماشاگران زیادی خواهد داشت و این خود مشوق آنها در کشور غریب خواهد بود.

در ادامه عکس مردان و زنانی را می بینید که بدون وقفه 96 دقیقه تیم ملی کشورمان را تشویق کردند تا پیروز میدان باشد

عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش

عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش در روسیه / 17 عکس

عکس زنان و مردان تماشاچی

عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش در روسیه / 17 عکس عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش در روسیه / 17 عکس

دختران تماشاگر ایرانی در روسیه

عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش در روسیه / 17 عکس

شادی زنان ایرانی در روسیه

عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش در روسیه / 17 عکس

عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش در روسیه / 17 عکس

زنان و مردان مشوق تیم ملی ایران

عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش در روسیه / 17 عکس

عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش در روسیه / 17 عکس

عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش در روسیه / 17 عکس

عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش در روسیه / 17 عکس

عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش در روسیه / 17 عکس

عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش در روسیه / 17 عکس

عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش در روسیه / 17 عکس

عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش در روسیه / 17 عکس

عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش در روسیه / 17 عکس

عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش در روسیه / 17 عکس

عکس تماشاگران ایرانی بازی ایران مراکش در روسیه / 17 عکس

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه