عکس ؛ مسجدی صورتی شکل در فیلیپین!

مسجدی صورتی شکل در فیلیپین که علاوه بر جنبه مذهبی ، جنبه توریستی هم پیدا کرده

در استان «ماگیندانائو» فیلیپین، مسجدی ساخته شده است که به رنگ صورتی است، این مسجد علاوه بر جنبه مذهبی که دارد از نظر توریستی نیز توجه گردشگران را به خود جلب کرده است.

عکس ؛ مسجدی صورتی شکل در فیلیپین!

عکس ؛ مسجدی صورتی شکل در فیلیپین!

عکس ؛ مسجدی صورتی شکل در فیلیپین!

عکس ؛ مسجدی صورتی شکل در فیلیپین!

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه