عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

اولین روز از جشنواره فیلم کن 2018 با فیلم ” همه می دانند ” اصغر فرهادی کارگردان بنام ایرانی آغاز گردید.

در فرش قرمز فیلم همه می دانند بازیگرانی همچون خاویر باردم, پنه لوپه کروز, ریکاردو دارین, ادی فرناندز, باربارا لنی در کنار اصغر فرهادی حضور داشتند

در ادامه عکس های اولین روز جشنواره فیلم کن 2018 را مشاهده می کنید

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

اصغر فرهادی و خاویر باردم

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

پنه لوپه کروز

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

پنه لوپه کروز و همسرش خاویر باردم

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

خاویر باردم

 

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

ریکاردو دارین

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

جولیان مور

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

کیت بلانشت

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

کیت بلانشت و کریستن استوارت

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

لئا سیدو

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

کریستن استوارت

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

عکسهای فرش قرمز فیلم همه می دانند روز اول جشنواره کن 2018

 
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه