عکسهای استقبال پرشور مردم از کاروان تیم ملی در فرودگاه امام خمینی

کاروان تیم ملی ایران شب گذشته در حالی وارد فرودگاه امام خمینی شد که شاهد استقبال بی نظیر مردم بودند.

علاقمندان و هواداران زیادی مسافت زیادی را تا فرودگاه امام طی کرده بودند تا از حماسه آفرینان جام جهانی استقبال کنند.

در ادامه عکسهای استقبال پرشور مردم را از کاروان تیم ملی در فرودگاه امام را می بینید

عکسهای استقبال پرشور مردم از کاروان تیم ملی ایران

عکسهای استقبال پرشور مردم از کاروان تیم ملی در فرودگاه امام خمینی

شادی هواداران تیم ملی ایران در فرودگاه امام

عکسهای استقبال پرشور مردم از کاروان تیم ملی در فرودگاه امام خمینی

عکسهای استقبال پرشور مردم از کاروان تیم ملی در فرودگاه امام خمینی

عکسهای استقبال پرشور مردم از کاروان تیم ملی در فرودگاه امام خمینی

عکسهای استقبال پرشور مردم از کاروان تیم ملی در فرودگاه امام خمینی

عکسهای استقبال پرشور مردم از کاروان تیم ملی در فرودگاه امام خمینی

استقبال بی نظیر از کاروان تیم ملی ایران

عکسهای استقبال پرشور مردم از کاروان تیم ملی در فرودگاه امام خمینی عکسهای استقبال پرشور مردم از کاروان تیم ملی در فرودگاه امام خمینی

بیرانوند فرار را به قرار ترجیح داد 🙂

عکسهای استقبال پرشور مردم از کاروان تیم ملی در فرودگاه امام خمینی

کاروان تیم ملی در فرودگاه امام خمینی

عکسهای استقبال پرشور مردم از کاروان تیم ملی در فرودگاه امام خمینی

عکسهای استقبال پرشور مردم از کاروان تیم ملی در فرودگاه امام خمینی

عکسهای استقبال پرشور مردم از کاروان تیم ملی در فرودگاه امام خمینی

عکسهای استقبال پرشور مردم از کاروان تیم ملی در فرودگاه امام خمینی

عکسهای استقبال پرشور مردم از کاروان تیم ملی در فرودگاه امام خمینی

عکسهای استقبال پرشور مردم از کاروان تیم ملی در فرودگاه امام خمینی

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه