صحبت های عجیب عارف لرستانی در مورد محل دفنش

عارف لرستانی از بازیگران خوب کشورمان است. در این مطلب صحبت های عجیب عارف لرستانی در مورد محل دفنش را منتشر می کنیم.

عارف لرستانی بازیگر طنزپرداز کشورمان با انتشار عکس مرحوم پدربزرگش به آرزوی خود برای دفن شدن پس از مرگش در کنار پدربزرگش پرداخت!

****

عبدالحسین لرستانی، پدر بزرگم مردی که در روستای سیمینه سمت سراب نیلوفر کرمانشاه دفن شده.

من هیچ وقت او را ندیدم و او هم هیچ وقت مرا ندید.

سالها قبل خیلی قبل تر از اینکه من به دنیا بیایم مرده بود.

با اینکه هیچ وقت همدیگر را ندیدیم دلم می خواهد وقتی مردم کنار او در روستای سیمینه دفن شوم، احساس می کنم کنارش آرام خواهم بود.

خیال مردن ندارم اما مرگ خبر نمی کند.

صحبت های عجیب عارف لرستانی در مورد محل دفنش

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه