تاریخ بازی ایران و چین در جام ملت‌های آسیا:

بازی ایران و چین در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار می‌شود.

ساعت بازی ایران و چین در جام ملت‌های آسیا:

بازی ایران و چین در ساعت ۱۹:۳۰ شروع می‌شود.

424789 Gahar ir زمان بازی ایران چین جام ملتهای آسیا 2019

ورزشگاه بازی ایران و چین در جام ملت‌های آسیا:

بازی ایران و چین در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی برگزار می‌شود.