زایمان طبیعی رایگان می شود

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از رایگان شدن زایمان طبیعی در راستای اجرای سیاست های جمعیتی و ترویج این نوع زایمان خبر داد.

زایمان طبیعی رایگان می شود

دکتر محمد حاجی آقاجانی افزود: 52 درصد زایمان ها در کشور به صورت سزارین بوده و ایران از نظر سزارین در رتبه دوم جهانی قرار دارد و امیدواریم با اجرای طرح زایمان طبیعی رایگان، جایگاه کشور در جهان در این زمینه بهتر شود.

وی با بیان اینکه زایمان طبیعی یک زایمان ایمن و کم عارضه است، گفت: زایمان طبیعی کمک زیادی به حمایت مادران و بهداشت مادر و نوزاد می کند.

معاون وزیر بهداشت افزود:همچنین دستمزد پزشکان و ماماهای زایمان طبیعی در کشور به طور چشمگیری افزایش می یابد.

سزارین عوارض متعددی از جمله بیهوشی را برای مادران در پی دارد و سزارین های بی رویه مادران و نوزادان را در معرض عوارض مختلفی قرار می دهد.

منبع:irna.ir

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه