مطالب پيشنهادي

راهنمای مدل لباس عروس

تاريخ : ۲۵ شهریور
بازديد : 2454

۰

10321 راهنمای مدل لباس عروس

در اینجا دست اندرکاران وب سایت بانوان پس از تحقیقات فراوان الگوی کامل انواع مدل های لباس عروس و لباس های شب را فراهم کرده اند. امیدواریم شما را در انتخاب لباس عروس متناسب با فرم و سایز هیکلتان راهنمایی کند.

شما هر وزن, قد و سایزی داشته باشید میتوانید با کمک گرفتن از این جدول مدل لباس عروسی یا لباس شبی را که با هیکل شما تناسب دارد انتخاب کنید و بر اساس آن لباس تان را بخرید و یا سفارش دهید.

%25D8%25B9%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586 %25DB%258C%25D9%2582%25D9%2587 راهنمای مدل لباس عروس

%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2584 %25DB%258C%25D9%2582%25D9%2587 %25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B3 %25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3 %25D9%2582%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2582%25DB%258C راهنمای مدل لباس عروس
یقه قایقی

یقه قایقی به شکل یک خط افقی از سر این شانه تا شانه دیگر قرار دارد.

%25DB%258C%25D9%2582%25D9%2587 %25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B3 %25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3 %25D8%25B4%25D9%2584 راهنمای مدل لباس عروس
یقه شل

یقه شل و افتاده که در جلوی سینه چین خورده و مثل پرده کمی آویزان است.

%25DB%258C%25D9%2582%25D9%2587 %25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B3 %25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3 %25D8%25AF%25DA%25A9%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2587 راهنمای مدل لباس عروس
دکولته

دکولته هایی که کاملأ سینه ها را می پوشانند و خط آن در بالای سینه ها قرار دارد.

%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2584 %25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B3 %25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3 %25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1 راهنمای مدل لباس عروس
هالتر یا دور گردن

لباس های پشت باز که در پشت گردن بصورت بند در میاید.

%25DB%258C%25D9%2582%25D9%2587 %25D9%25BE%25D8%25B4%25D8%25AA %25D8%25AC%25D9%2584%25D9%2588 %25D9%2587%25D9%2581%25D8%25AA راهنمای مدل لباس عروس
یقه پشت و جلو هفت

یقه هایی که در پشت و جلو هفت باز هستند.

%25DB%258C%25D9%2582%25D9%2587 %25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2587 راهنمای مدل لباس عروس
یقه پرتره

یقه دکولته که در پایین شانه با آستین کوتاه یا بند قسمتی از بالای بازوها را میپوشاند.

%25DB%258C%25D9%2582%25D9%2587 %25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B1 %25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B3 %25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3 راهنمای مدل لباس عروس
یقه دالبر

لباس هایی که در قسمت یقه دالبر دارند.

%25DB%258C%25D9%2582%25D9%2587 %25DB%258C%25D9%2588 %25D8%25A7%25D9%2586%25DA%25AF%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25B3%25DB%258C راهنمای مدل لباس عروس
یقه انگلیسی

یقه هایی که بشکل یو انگلیسی هستند.

%25DB%258C%25D9%2582%25D9%2587 %25D8%25AF%25DA%25A9%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2587 %25D8%25AF%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C راهنمای مدل لباس عروس
یقه دکولته دلبری

دکولته هایی که فقط تا نیمه سینه ها را میپوشانند.

%25DB%258C%25D9%2582%25D9%2587 %25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B9 %25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3 راهنمای مدل لباس عروس
یقه مربع

یقه های چهارگوش کاملأ باز با زاویه ۹۰ درجه.

%25DB%258C%25D9%2582%25D9%2587 %25D9%2587%25D9%2581%25D8%25AA %25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C راهنمای مدل لباس عروس
یقه هفت معمولی

یقه هفت معمولی

%25DB%258C%25D9%2582%25D9%2587 %25D9%2587%25D9%2581%25D8%25AA %25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C راهنمای مدل لباس عروس
یقه کج

یقه های کج که فقط یک شانه را میپوشانند.

%25DB%258C%25D9%2582%25D9%2587 %25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2 %25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B1 %25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587 راهنمای مدل لباس عروس
یقه باز زیر شانه

یقه های هفت خیلی باز با آستین های کوتاه که در پایین شانه ها قرار دارند.

%25DB%258C%25D9%2582%25D9%2587 %25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B3 %25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3 %25D9%25BE%25D9%2588%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2587 راهنمای مدل لباس عروس
یقه پوشیده

یقه های کاملأ پوشیده و نزدیک به خط گردن یا بالاتر از خط گردن.

%25DB%258C%25D9%2582%25D9%2587 %25D9%2585%25D9%2584%25DA%25A9%25D9%2587 %25D8%25A7%25DB%258C راهنمای مدل لباس عروس
یقه ملکه ای

یقه هایی که دور گردن را میپوشانند ولی در جلو روی سینه بشکل هفت یا ذوزنقه باز هستند.

خط کمر روی باسن بشکل هفت یا منحنی
خط کمر روی باسن
خط کمری که در زیر سینه قرار دارد
خط کمری که درست سرجایش یعنی روی گودی کمر قرار دارد
خط کمر لباس های پرنسسی که از روی خط کمر لباس کاملأ پف میکند
%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2584 %25D8%25A2%25D8%25B3%25D8%25AA%25DB%258C%25D9%2586 %25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2587 %25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B3 %25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3 راهنمای مدل لباس عروس
%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B9 %25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2584 %25D9%25BE%25D8%25B4%25D8%25AA %25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B3 %25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3 راهنمای مدل لباس عروس
لباس هایی که مثل عدد هشت فارسی هستند یعنی در بالاتنه تنگ هستند و به طرف لب پا کم کم گشاد میشوند این مدل به همه هیکل ها می آید بخصوص کسانی که در قسمت باسن و ران چاق هستند زیرا قسمت چاق بدن زیر این لباس پنهان میشود
لباس هایی که شکل ترومپت هستند یعنی تا روی باسن تنگ میباشند و از وسط باسن تا لب پا گشاد میشوند این مدل برای هیکل های یکسره مناسب است و به آنها فرم بیشتری میدهد.
لباس هایی که از کمر به بالا تنگ و چسبان است و از کمر به پایین پر چین و پفی میباشد برای کسانی که قد بلند دارند و یا باسن و ران های چاق دارند و میخواهند آنرا بپوشانند بسیار مناسب میباشد.
لباس هایی که تنگ و یکسره است و معمولأ دکولته میباشد و قد آن زیر زانو است و در این مدل خط کمر و یا کمربند وجود ندارد متناسب هیکل های خوب و روی فرم میباشد.
مدل پری دریایی کاملأ چسبان است و از زیر زانو گشاد میشود این مدل به هیکل های روی فرم و بدون شکم میاید.
%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2584 %25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587 %25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B3 %25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3 راهنمای مدل لباس عروس

قابل توجه وب سایت هایی که اخیراً اقدام به کپی کردن مطالب سایت بانوان میکنند: مقالات سایت بانوان توسط گروه بانوان تهیه شده و تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه بانوان می باشد. استفاده از مطالب سایت تنها با درج لینک فعال به مقاله مبدا، مجاز است و هر گونه نسخه برداری غیر مجاز منجر به پیگرد قانونی خواهد شد.

بخوانید :   روش درست كردن ماست سفت

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي