مطالب پيشنهادي

تعبیر خواب گرسنگی ، تعبیر گرسنگی در خواب

تاريخ : ۶ مهر
بازديد : 1804

تعبیر خواب گرسنگی  و یا تعبیر گرسنگی در خواب

TABIR تعبیر خواب گرسنگی ، تعبیر گرسنگی در خواب

گرسنه بودن در خواب چه مفهومی به همراه دارد؟

گرسنگی یا تشنگی از موضوعاتی هستند که در خواب دیده نمی‌شوند بلکه بایستی آن‌ها را احساس کرد. گرسنه بودن همواره نماد قحطی و بیچارگی است. آنگونه که حضرت دانیالدرباره گرسنگی می‌گوید سیری از نان بهتر از گرسنگی بود..

تعبیر خواب گرسنگی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر خویشتن را گرسنه و ضعیف بیند، دلیل است گناه و معصیت کند. بهتر آن است کسی خود را به حال اعتدال بیند، چنانکه نه سیر بود و نه گرسنه.
محمدبن سیرین گوید: اگر دید گرسنه است و چیزی نداشت که بخورد، دلیل حرص است.
جابرمغربی گوید: اگر دید گرسنه بود مصیبت است. اگر دید گرسنه بود و چیزی خورد چنانکه سیر شد، دلیل که از معصیت توبه کند.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن گرسنگی بر چهار وجه است.
  1. بیچارگی و تنگدستی
  2. حرص و آز
  3. گناه
  4. طمع داشتن به مردم
بخوانید :   قرص فلوکستین برای چیه + موارد مصرف و عوارض فلوکستین
بیتون مى‌گوید: دیدن افراد گرسنه در خواب، به معناى نارضایتى از محیط اطرافتان است.
برایت مى‌گوید: اگر خواب ببینید که گرسنه هستید، به این معنا است که در کارتان پیشرفت مى‌کنید.

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي
تخفیفهای امروز دیجی کالاخـریـد
+