دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب چکمه ، تعبیر چکمه در خواب

تاريخ : 19 جولای
اگر خواب چکمه دیده اید می توانید در ادامه تعبیر چکیدن آب از سقف در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب چکمه یا تعبیر چکمه در خواب

تعبیر خواب چکمه ، تعبیر چکمه در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
به تعبیر معبرین غربی و به طور کلی کفش و چکمه نشانه شانس و بخت است همچنین دیدن چکمه در خواب می‌تواند به معنای روبرو شدن با یک فرصت و ریسک کاری باشد که شما درگیر آن خواهید شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برخی از معبران نوشته‌اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که می‌تواند شوهرش را در زندگی به پیروزی‌های بزرگ برساند. جمعی دیگر از معبران معتقدند که چکمه قدرت و هیبت مرد است و عاملی است که قدرت و شوکت مرد را تاکید می‌کند و جلوه می‌دهد.
آنلی بیتون می‌گوید:اگر در خواب چکمه خود را در پای دیگری ببینید، نشانه آن است که رقیبی معشوق شما را مجذوب خود می‌کند.
لوک اویتنهاو:
  • خریدن چکمه: جاده در انتظار شماست
  • پاک کردن چکمه: عشق
  • هدیه کردن چکمه: ضرر و زیان
  • تعمیر کردن چکمه: انجام کارهای خیر

تعبیر خواب چکمه زنانه

مطیعی تهرانی: چکمه برای زن نیز شوکت و آبرو است و اعتبار و ارزشی که در خانه و خانواده و بین زنان دیگر دارد و چنانچه شاغل باشد شغل و حرفه او است.

تعبیر خواب چکمه مشکی و رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر چکمه سیاه باشد شوکت و بزرگی است. اگر زرد باشد غم و بیماری است و اگر قرمز باشد خشم و غضب و هیجان است. دیدن چکمه با رنگ‌های غیرمتعارف در خواب خوب نیست.

تعبیر خواب چکمه نو

لوک اویتنهاو می‌گوید: چکمه نو: خبرهای خوشایند
آنلی بیتون: دیدن پوشیدن چکمه ای نو در خواب، علامت آن است که در معاملات خود پیروز می‌شوید. یا نشانه آن است که سرپرست خانواده طلب دستمزد بیشتری از شما می‌کند.

تعبیر خواب چکمه کهنه

لوک اویتنهاو: چکمه مستعمل: کسی شما را آزار خواهد داد
آنلی بیتون: دیدن چکمه کهنه و پاره در خواب، نشانه آن است که دامی بر سر راه شما پهن شده است، ممکن است به بیماری مبتلا شوید.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي