دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب سر بریده شده ، تعبیر دیدن سر بریده شده در خواب

تاريخ : 16 ژوئن

اگر در خواب سر بریده شده دیده اید می توانید در ادامه تعبیر دیدن سر بریده شده در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب سر بریده شده یا تعبیر دیدن سر بریده شده در خواب

تعبیر خواب سر بریده شده ، تعبیر دیدن سر بریده شده در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

به طور کلی سر در رویا اشاره به افکار، عقاید، هوش و تصوری که بیننده خواب از خود داشته دارد. از ضرب المثل‌های بسیاری که درباره سر وجود دارد از قبیل به باد دادن سر به سادگی می‌توان دریافت که فرد ممکن است رویای پیکری بدون سر را ببیند.

تعبیر خواب سر بریده شده انسان

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی سر بریده‌ای را فرا گرفته‌ای، با شخص بزرگی و مقام داری دوست خواهی شد و از آن شخص به تو منفعتی می‌رسد
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
  • اگر ببینی سر بریده در دست داری مال و ثروت فراوانی بدست خواهی آورد.
  • اگر سر بریده مربوط به شخص غریبه‌ای باشد مقدار زیادی پول کسب می‌کنید.
  • اگر ببینی سر را به زمین انداخته‌ای، نشانه این است که مال را در راه خیر هزینه می‌کنی، یا اینکه مال را از دست می‌دهی.
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر همسر شما باردار بوده و در خواب ببینی سری در کنار خودت داری، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی.
اصفهانی می‌گوید: اگر ببینی سر جدا شده فردی بسیار مهم (در گذشته مهم‌ترین فرد در زندگی افراد پادشاه بوده است) بر روی دوش تو می‌باشد با رنج و سختی زیاد مقدار زیادی پول دریافت خواهی کرد.

تعبیر دیدن سر بریده خود

ابراهیم کرمانی:
  • اگر ببینی سر خودت را در دست گرفته‌ای، یـعـنـی از فردی که دارای مقامی والاست به تو خیر و برکت می‌رسد،
  • اگر ببینی سر را دوباره به جای خودش بروی گردن قرار دادی، از کسی مال و اموال و سرمایه گرفته و یا وام و قرض می‌گیری.
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سرت از تن جدا شده و دوباره آن را به جای خودش گذاشته‌ای و درست شده است نشانه به شهادت رسیدن تو در واقعیت است.
اصفهانی می‌گوید: اگر ببینی سر تو بریده می‌باشد، دلالت بر این دارد که از پدر و مادر خود جدا می‌شوی

تعبیر خواب سر بریده کباب شده

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر کباب و بریان شده خریده‌ای یا کسی به تو داده است، بیانگر این است که از شخصی به تو سود و منفعتی می‌رسد.

تعبیر خواب سر بریده مرده

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سر مرده را با سرهای دیگر پیش تو آورده‌اند، یـعـنـی بزرگ آن گروه پیش تو می‌آید و از آن‌ها خیر و نیکی می‌بینی، مخصوصاً اگر ببینی گوشت سرها را می‌خوری، اگر این خواب را زنی ببیند یـعـنـی از شخص ثروتمندی خیر و نیکی می‌بیند.

تعبیر خواب گردن زدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تو را گردن زده‌اند و سرت جدا شده است، یـعـنـی اگر در خدمت کسی هستی (برده) آزاد خواهی شد یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی یا اگر بدهکار هستی بدهی تو پرداخت می‌شود و به حج می‌روی یا اگر این خواب را کافری ببیند تعبیرش این است که مسلمان می‌شود، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی بعد از گردن زدن سرت جدا نشده است، یـعـنـی چیزهایی که گفته شد، از کسی به تو می‌رسد که گردنت را قطع کرده است، و به طور کلی تعبیر گردن زدن برای افراد فقیر و تنگدست خوب بوده ولی برای ثروتمندان بد می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در جنگ سر کسی را بریده‌ای، با شخص مهم‌تر از خود به تندی و تلخی صحبت خواهی کرد.

 

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي