دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب دستشویی ، تعبیر دستشویی در خواب

تاريخ : 7 جولای
اگر خواب دستشویی دیده اید می توانید در ادامه تعبیر دستشویی در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب دستشویی یا تعبیر دستشویی در خواب

تعبیر خواب دستشویی ، تعبیر دستشویی در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
به گفته معبران غربی دیدن مکانی بمانند توالت که محلی برای دفع ادرار و مدفوع انسان است در خواب بیانگر نیازهای اساسی فرد بیننده خواب است. این نیازها ممکن است وجود داشته باشند و یا شما در آینده با آن‌ها مواجه شوید. دیدن توالت در خواب نشانه این است که بایستی احساسات ناخوشایند و قدیمی خود را کنار گذارید همانگونه که در دستشویی به ادرار اجازه خارج شدن از بدن خود را می‌دهید.

تعبیر خواب دیدن و ساختن توالت

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن توالت در خواب بر پنج وجه بود:
  1. مال حرام.
  2. عیش و زندگی دنیا.
  3. خزینه (خزانه و انبار).
  4. شروع در حرام.
  5. زن خادمه و حرامخوار.
محمد بن سیرین گوید: اگر کسی ببیند که توالت و دستشویی می‌سازد به جمع آوری مال دنیا می‌پردازد و از مال و اموال خود چیزی نخواهد بخشید. برخی دیگر از معبرین دیدن توالت در خواب را به زنی جادوگر تعبیر کرده‌اند که آن زن حرام خوار و بی دین می‌باشد.

تعبیر خواب ادرار کردن در دستشویی

محمد بن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینید که در توالت ادرار و مدفوع می‌کنید غرق در جمع کردن مال و ثروت خواهید گردید.

تعبیر خواب افتادن در چاه توالت

ابن سیرین: اگر ببینید که در چاه توالت خانه خود افتاده‌اید از مال خود خرج خواهید کرد و اگر ببیند جوری در چاه توالت بیفتد که دست و پایش بشکند تعبیرش آن است که گرفتار بلای سختی می‌گردد.

تعبیر خواب کاسه توالت

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:
  • کاسه توالت می‌تواند به اندوخته‌های مالی خواب بین مربوط باشد
  • اگر کاسه توالت پر شده بود از نجاسات اندوخته‌های مالی خواب بین زیاد می‌باشد
  • اگرمستراح کاسه توالت نداشت و یا خراب بود یعنی شخص خواب بین نمی‌داند چگونه دارایی‌هایش را نگهداری کند و آنها را خرج می‌کند
  • اگر کاسه توالت تمیز وپاکیزه بود شخص اندوخته‌های مالی ندارد.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي