دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب خیاطی ، تعبیر خیاطی در خواب

تاريخ : 13 جولای
اگر خواب خیاطی دیده اید می توانید در ادامه تعبیر خیاطی در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب خیاطی یا تعبیر خیاطی در خواب

تعبیر خواب خیاطی ، تعبیر خیاطی در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

دیدن خیاط در رویا به معنای توان شما برای سر و سامان دادن به پروژه‌ یا ایده‌ای با استفاده از مواد خام و مفاهیم اولیه است. نفوذی که به شما کمک می کند تصور مردم نسبت به یکدیگر را عوض کنید.

تعبیر خواب خیاطی کردن

به گفته منوچهر مطیعی تهرانی دوختن در خواب که می‌تواند شامل خیاطی کردن نیز باشد به طور کلی برطرف کردن امور است و سامان دادن به کارها و دیدن آن در خواب چندان بد نیست مخصوصاً اگر چیزی را در خواب می‌دوزید تمام کنید و نادوخته و ناتمام باقی نگذارید.
لیلا برایت: اگر خواب ببینید که مشغول لباس دوختن هستید، علامت آن است که یک موقعیت خوب براى انجام کارها پیدا مى‌کنید.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • خیاطی کردن: کارتان به شما سود خواهد رساند
  • سوزن در دست فرو رفتن: شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد

تعبیر خواب خیاط

برایت می‌گوید:
  • اگر در خواب خیاطى را ببینید که مشغول دوختن لباس‌هاى پوستى است، به این معناست که کارهاى دشوارى به عهده‌ى شما مى‌گذارند.
  • اگر در خواب مشاهده کنید که با خیاطى مشغول به کار هستید، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب کارهایتان باشید.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن خیاط در خواب، نشانه آن است که برای رفتن به مسافرت با نگرانی‌هایی مواجه خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید با خیاطی جر و بحث می‌کنید، نشانه آن است که نتایج طرح شما مأیوس کننده خواهد بود.
  • اگر خواب ببینید خیاطی برای دوختن لباسی، با متر اندازه‌های شما را می‌گیرد، نشانه آن است که با اطرافیان خود ناسازگاری‌هایی پیدا خواهید کرد.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي